Icon of program: InnerSpace.vn - lm giu ni…

InnerSpace.vn - lm giu ni tm for iOS

By Nguyen LuuFreeUser Rating

Key Details of InnerSpace.vn - lm giu ni tm

  • Cu chuyn ca Trung tm Innerspace (lm giu th gii ni tm) bt u khi mt ch Vit Kiu Hongkong v nc cng c Maureen, ngi c, l gio vin ca chng trnh...
  • Last updated on 3/15/2020
  • There have been 3 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for InnerSpace.vn - lm giu ni…

Developer's Description

Cu chuyn ca Trung tm Innerspace (lm giu th gii ni tm) bt u khi mt ch Vit Kiu Hongkong v nc cng c Maureen, ngi c, l gio vin ca chng trnh...

Cu chuyn ca Trung tm Innerspace (lm giu th gii ni tm) bt u khi mt ch Vit Kiu Hongkong v nc cng c Maureen, ngi c, l gio vin ca chng trnh Innerspace Hongkong. Khi i, ch mang theo quyn sch i cnh tm hn vit bng ting Anh, sch do trung tm c xut bn. Ni dng chn ca c hai l Lm ng.

Ch Vit Kiu y qun quyn sch trong khch sn. Th ri, nh mt s tnh c may mn, nhiu nm sau, quyn sch lc n mt tim sch c Si Gn v nm m thm . Chun b cho mt iu k diu

Vo lc y, c mt ngi n ng Si Gn ang tn thng n mc mun tm cch t t. Trong nhng giy pht vt ln vi chnh mnh, anh ngu nhin bc vo tim sch c y v tm ng quyn sch i cnh tm hn.

Tng trang sch, tng trang sch nh nhng que dim b nh cng gp li, cui cng thi bng ln ngn la trong lng anh, t chy nh t b cuc sng v lm bng sng tm hn anh, khin anh khao kht lm mt iu c ch cho cuc i, cho con ngi v tri n tc gi quyn sch.

Th l anh quyt nh dch quyn sch sang ting Vit, gi n NXB ghi trong sch ng thi hi xem trung tm Innerspace c Vit Nam khng. Rt bt ng khi nhn c l th v cu chuyn cm ng t Vit Nam, mt t nc xa xi, h thng trung tm Innerspace c ngi sang Vit Nam tm hiu v t nc ny.

Ngi nhn s mnh y l c Anne. Nhng c xin visa sang Vit Nam n ln th 3 m vn khng thnh cng. Khng b cuc, Anne tip tc xin visa ln th 4. V ln ny, cnh ca n Vit Nam m. Vit Nam, c lm bin tp vin cho bo Vietnam News v chia s kin thc ca trung tm cho cc ng nghip. Mt ng nghip ca c c quen vi cc bc s. V l nhng ngi u tin bit n chng trnh ny. Nhng lc , vn cha iu kin mt trung tm ra i.

C Anne c mt ngi bn cng hc kho o to gio vin l Trish Summerfield, ngi New Zealand. Lc y, c Trish va tt nghip kho o to v c yu cu n mt nc Chu . Anne gi vi Trish v Vit Nam. V Trish chn Vit Nam vi ngh s y vi thng.

Ni u tin c Trish Summerfield n l nhng tri cai nghin. C nhng git nc mt ca hc vin ri xung cho giy pht nhn ra con ngi ch thc ca chnh mnh, giy pht bc ngot v hon ton bin i cuc i; c c nhng git nc mt ca ngi thn hc vin, git nc mt hnh phc n ng ngng sau nhng au n v tuyt vng

Nhng iu y nu gi bc chn Trish Summerfield. C y tng mun y vi thng. V gi c y li Vit Nam 15 nm.

T mnh thu ch chia s v chng trnh ny, t mnh ng lp, Trish Summerfiled lm tt c mi vic trong nhng ngy u tin Vit Nam. Ri hc vin th nht, hc vin th hai, bt u n C tm c ngi bn tm giao, c Phm Th Sen, cng c chia s c m v vic xy dng mt trung tm Innerspace - Lm giu th gii ni tm. T nhng hc vin t i ban u v nhng mt bng thu tm, hin trung tm c khong 100 hc vin thng xuyn v hng trm hc vin n vi cc kho hc, hng ngn ngi xem chng trnh trn truyn hnh. Mt hc vin sau khi nhn c nhiu li ch t chng trnh v mun ngi khc cng nhn c tht nhiu li ch nh vy cho mn to nh lu di trung tm c ni hot ng.

V vit li cuc i mnh

Chng sinh vin y nhn ra nhng gi tr v sc mnh bn trong mnh, chp nhn nhng g xy ra, bao dung cho chnh mnh, bao dung cho cuc i. Nhng suy ngh chp cnh cho kh nng sng to. Bn chn nhng tri tim lm ti cho cng trnh tt nghip. l nhng tri tim rc r sc mu, nhng tri tim m rng v trao i

Nhiu ngi n trung tm ri nhiu trang i c vit li vi mu mc ti mi v ng gp m hi, ti chnh, kh nng, hay ch n s l nhng n ci. Tt c cng lm nn mt ni ta nh vc nc trong mt hay bng rm che ch, bnh an gia nhng ngy h rt nng.


Explore More