X
IBD dir logo

IBD dir for iOS

By ambitas Free

Developer's Description

Slovak IBD

Aplikcia Slovak IBD sli ako osobn asistent pre pacientov trpiacich Crohnovou chorobou alebo Ulcerznou kolitdou. Jednoduchou formou umouje sledova a priebene zaznamenva pacientom ich zdravotn stav. Zaznamenvanm dajov aplikcia automaticky vyhodnocuje aktulny zdravotn stav pacienta a dodatonmi informciami napomha pri zvldan choroby.

Pomocou kalendra mte vetky Vae zznamy vdy k dispozci. Ku vetkm udalostiam sa viete kedykovek jednoducho vrti a do alekej histrie. Aplikcia Vm tie bude notifikciami pripomna udalosti, ktor ete iba nastan - naprklad nasledujce vyetrenie u doktora.

Aplikcia automaticky vytvra prehadn tatistiky z Vami zaznamenvanch dajov. Doke sledova, vyhodnocova a zobrazova tatistiky naprklad o histrii Vaej vhy, dke spnku alebo pote stolc. tatistiky s dostupn na dennej, tdennej, mesanej alebo ronej bze. Samozrejme sa viete kedykovek dosta aj do celkovej histrie vetkch Vaich zznamov.

Prostrednctvom vypania dotaznkov aplikcia doke priebene vyhodnocova V aktulny zdravotn stav. Okrem toho si mete do aplikcie zaznamenva termny a vsledky vyetren, odberov, dtumy relapsu / remisie, hospitalizci alebo operci.

o je IBD ?

IBD, z anglickho "inflammatory bowel disease", predstavuje u aj v slovenine zauvan skratku na oznaenie zpalovch ochoren trviaceho traktu. Ochorenie me postihova ktorkovek as trviacej trubice (Crohnova choroba), alebo len hrub revo (ulcerzna kolitda).

Full Specifications

What's new in version 1.1

General

Release April 21, 2020
Date Added April 21, 2020
Version 1.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone.

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Lose It - Calorie Counter and Weight Loss Tracker logo

Lose It - Calorie Counter and Weight Loss Tracker

Free
Lose It - Calorie Counter and Weight Loss Tracker
First Aid by American Red Cross logo

First Aid by American Red Cross

Free
First Aid by American Red Cross

Argus Calorie Counter Diet, Activity, Step Tracker

Free
Argus Calorie Counter Diet, Activity, Step Tracker
Calm: Meditation to Relax, Focus & Sleep Better logo

Calm: Meditation to Relax, Focus & Sleep Better

Free
Calm: Meditation to Relax, Focus & Sleep Better
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.