X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

go4place for iOS

Developer's Description

Najbli bankomat vaej banky? erpacia stanica? Retaurcia? Obchod? Autoservis? In sluba?Aplikcia umouje jednoduch hadania prevdzok/objektov poda textu alebo kategrie, ktor vm vinou bude stai. Umoujeme vak aj vyskladanie naozaj komplexnch poiadaviek na to, o prve hadte.Zdroje dajov:- OpenStreetMap POI - vinou poskytn len zkladn informciu, kde sa o nachdza. Kvalitnejie POI mu ma aj informcie o otvracch hodinch, kontakty a webov strnku. Viac ako 40 000 objektov na Slovensku a 6 000 000 v Eurpe (s monosou hadania poda slovenskho nzvu)- Pouvateom vytvoren miesta - pouvatelia go4place maj monos vytvori (ako i upravova) daje tohto typu, poskytn zkladn popis, fotografie, informcie o otvracch hodnch a kontakty. Taktie je mon presne kategorizova objekt, vaka omu je mon vyui kombinciu kritri pre vyhadanie objektu.- Registrovan spolonosti - spolonosti svoj profil upravuj vhradne sam. Poskytuj daje ako predol, maj vak monos zverejni aj zoznam tovarov a sluieb pre vyhadvanie a v prpade retaurcii aj denn menu.Prklady vyhadvania: najbli bankomat vaej banky, erpacia alebo LPG stanica, prpadne podrobnejie poiadavky, ako retaurciu s regionlnymi pecialitami, bezplatnou Wi-Fi a vlastnm parkoviskom, obchod kde predvaj kolieskov korule znaky xxx a maj otvoren o smej veer (len v dajoch registrovanch spolonost), alebo dokonca ubytovanie v hoteli alebo penzine, vzdialenho 20km od lyiarskeho svahu v urenej lokalite, kde ponkaj pln penziu, maj biliard, saunu, mase a monos ubytova sa so psom s cenou do 35 EUR/prenocovanie s hodnotenm minimlne tyri hviezdiky.Sluba je stle v pilotnej prevdzke - pripravujeme pre vs alie vylepenia a nov funkcie.

Full Specifications

What's new in version 1.0.1

General

Release June 12, 2016
Date Added September 25, 2014
Version 1.0.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Earth

Free
Google Earth

Lyft

Free
Lyft

Uber

Free
Uber

Airbnb

Free
Airbnb