X

eMartin for iOS

By Intelis s.r.o. Free

Developer's Description

Podrobn text:eMartin je modern nstroj pre ivot v Martine, nech je to V domov, miesto vaej dovolenky, i tu mte firmu alebo mestom iba prechdzate. eMartin Vm poskytne prehad o tom, o sa v meste deje, kde zaparkujete, kam vyrazte za zbavou, kde njdete Mestsk rad, ako a s km mete riei ivotn situcie, kde sa dobre najete, i zlote hlavu. Je to idelny sprievodca ponuky mesta Martin.S eMartin mte poruke vetky aktulne dta mesta, nemuste by vdy online - vyberiete si sami, o Vs v meste zaujma a o budete pouva. eMartin vyuva vetky monosti, ktor ponka v telefn alebo tablet - aplikcia Vs pomocou GPS navigcie navedie na vinu miest mesta, na kontaktn daje mete priamo posla email, zatelefonova alebo si jednoducho nechte zobrazi alie informcie na webe - a to vetko na pr kliknut. Parkovisko mete zaplati priamo cez SMS a pomocou notifikcie nezmekte iadnu dleit udalos i varovanie.o v eMartin njdeteAkcie a podujatia, ktor sa odohrvaj v meste, rchly prehad o tom, kde a kedy zjs do kina na skvel film i divadeln predstavenie, ak expozcie s intalovan v galrii a mzech, informcie o aktulnom dian, nvody na rieenie ivotnch situci, i radn tabuu. V mestskch slubch sa dozviete ako naklada s odpadmi, ale i to kedy Vm vyvez kontajnery. Cez eMartin sa d jednoducho vyhada parkovisko, zaplati parkovn, i zisti aktulne dopravn obmedzenie. Turisti tu njdu okrem monost ubytovania a stravovania i zaujmavosti o meste, prehad pamiatok v Martine i v okol a pokia sa prihod nieo nepredvdan, s k dispozcii kontakty na lekrske pohotovosti, lekrne, pomoc motoristom i polciu.Ako eMartin pracujeInformcie s priebene dopan, priom sa automaticky zobrazia v aplikcii bez nutnosti intalova nov verziu eMartin. Mete si vybra, i chcete by pripojen online, alebo si dta stiahnete do telefnu pre pouitie offline.

Full Specifications

What's new in version 1.0.1

- opravy zobrazenia pre iOS 8- opravy zobrazenia poslednch dt

General

Release June 18, 2016
Date Added November 18, 2014
Version 1.0.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Earth

Free
Google Earth

Lyft

Free
Lyft

Uber

Free
Uber

Airbnb

Free
Airbnb

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.