Key Details of c Qu Mu Lnh Bit Yu - Ngn Tnh Sng

  • Bn am m truyn ngn tnh c i, nhng bn khng mun lc no bn cng cm theo mt vi quyn truyn cng knh dy tng trm trang bn mnh c.
  • Last updated on October 7, 2020
  • There have been 2 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for c Qu Mu Lnh Bit Yu - Ngn …
c Qu Mu Lnh Bit Yu - Ngn Tnh Sng 0/4

Developer's Description

Bn am m truyn ngn tnh c i, nhng bn khng mun lc no bn cng cm theo mt vi quyn truyn cng knh dy tng trm trang bn mnh c.

Bn am m truyn ngn tnh c i, nhng bn khng mun lc no bn cng cm theo mt vi quyn truyn cng knh dy tng trm trang bn mnh c. Hiu c ni vt v , chng ti - Kho Truyn L VN cho ra i ng dng c truyn ngn tnh n gin ch mt c nhp trn chic in thoi thng minh ca cc bn. Bn ch cn vo CHPlay, g Kho Truyn L VN s hng trm cu chuyn ngn tnh nhiu th loi cho cc bn chn la.

c Qu Mu Lnh Bit Yu thuc th loi truyn ngn tnh c i cc sng ca tc gi C Mc c chng ti xy dng nn nhm phc v am m v yu thch ca qu c gi m truyn ngn tnh sng.

c Qu Mu Lnh Bit Yu gm c 60 chng, vi ni dung hp dn, nhiu tnh hung kch tnh, ha hn em li cho qu c gi nhng giy pht tuyt vi khi c truyn.

Tm tt ni dung truyn:

M mng tnh dy, t k c nh b ca mnh, c ch bit va b ai nh ngt trong trng. C ang ni no? Mt ni xa hoa c knh nh vy, d khng bt n nhng c vn c th thy. T nh sng yu t c nhn thy mnh ang trong phng ng. Ni y hn khng thuc thnh ph. Din bin tip theo s ra sao, mi qu c gi cng Kho Truyn L VN theo di cu chuyn nh.

Chc cc bn c nhng pht giy c truyn vui v trn Kho Truyn L VN. ng qun Comments cm xc ca bn v ng dng c Qu Mu Lnh Bit Yu v ng h 5 sao chng ti pht trin nhng ng dng mi trong tng lai nh. Mi ng gp kin ca cc bn s gip chng ti pht trin hon thin hn v ng dng.Explore More