Key Details of Bank Pekao

  • Aplikacja mobilna Bank Pekao dla klientw detalicznych to wygodny dostp do rachunkw w Banku Pekao S.A., rachunkw inwestycyjnych w Domu Maklerskim...
  • Last updated on June 10, 2016
  • There have been 6 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Developer's Description

Aplikacja mobilna Bank Pekao dla klientw detalicznych to wygodny dostp do rachunkw w Banku Pekao S.A., rachunkw inwestycyjnych w Domu Maklerskim...
Aplikacja mobilna Bank Pekao dla klientw detalicznych to wygodny dostp do rachunkw w Banku Pekao S.A., rachunkw inwestycyjnych w Domu Maklerskim Pekao i serwisw informacyjnych.Cz informacyjna dla wszystkich:1. Informacje giedowe ze spek, notowania GPW, indeksw zagranicznych i surowcw2. Wyszukiwarka na mapie oraz z uyciem rozszerzonej rzeczywistoci (AR): oddziaw, bankomatw i punktw rabatowych oraz placwek Domu Maklerskiego3. Kursy walut z kalkulatorem4. Aktualnoci5. Oferta Banku oraz kalkulatory lokat, Poyczki Ekspresowej oraz kredytu hipotecznegoCz transakcyjna dla klientw Banku Pekao S.A.:1. Salda i historia rachunkw2. Przelewy m.in. na dowolny rachunek, zdefiniowane, Fotoprzelew poprzez skanowanie kodu QR3. Lokaty: otwieranie i zrywanie lokat, historia 4. Kredyty: lista i historia5. Karty: historia, spata, przelew z karty na rachunek wasny6. Inwestycje: lista, historia i wpata bezporednia7. Usugi: doadowania, eFaktury, Western UnionUsugi maklerskie dla klientw Domu Maklerskiego Pekao po zalogowaniu:1. Notowania GPW z podgldem kwotowa do piciu linii ofert wraz z przejciem do formularza zlecenia, podgld wykresw, informacji ze spek, statystyk 2. Zlecenia kupna/sprzeday instrumentw finansowych notowanych na polskiej giedzie oraz na rynkach zagranicznych3. Nowe emisje: zapisy w ramach oferty publicznej, sesji specjalnej i praw poboru 4. Zlecenia biece z opcj modyfikacji, anulowania aktywnych zlece 5. Aktywa: stan rachunku i wycena6. Historia: m.in. zlece, operacji finansowych 7. Przelewy na rachunek wasny bd zdefiniowany UWAGA! Moliwo zlecania operacji wymaga aktywacji aplikacji.Wicej na impekao24.plBezpieczestwo:Cz transakcyjna dostpna wycznie po zalogowaniu numerem klienta i maskowanym hasem.Zlecanie operacji wymaga akceptacji numerem PIN ustanawianym podczas aktywacji.----------------------------------------------------------Bank Pekao mobile application for retail customers is a convenient access to your account in Bank Pekao S.A., investment accounts in Pekao Brokerage House and informative services.Informative part for everyone:1. Stock information from companies, WSE, global exchanges and commodities quotations2. Map with an augmented reality (AR) option that allows to locate: Bank and Brokerage House branches, ATMs and rebate points3. Exchange rates with calculator4. News5. Our offer: information about Bank products and calculators for deposits' interest, express loan or mortgage loan installmentTransactional part for Bank Pekao S.A. customers:1. Accounts: balance and history 2. Money transfers: incl. to any account, predefined, own account and Fotoprzelew by scanning the QR code3. Deposits: opening, termination and history4. Loans: list and history5. Cards: list, history, repayment and money transfer from card to own account6. Investments: list, history and direct payment7. Services: phone top-ups, eBills, Western UnionBrokerage services to clients of Pekao Brokerage House after logging in:1. WSE quotations with the possibility to preview quotes to five offers along with the access to an order form, view charts, information from companies as well as statistics.2. Buy/sell orders of financial instruments listed on the Polish stock market and foreign markets3. New issues: subscriptions made at the public offer, the special session and subscription rights4. Current orders with the option of the modification and cancellation the active orders5. Assets: account balance and valuation6. History: among others orders, financial operations7. Transfers to the owner or predefined accountATTENTION! The ability to perform operations requires activation of the application.More information at impekao24.plSecurity:Transactional part is available only after logging in with customer number and masked password.Performing the operations requires acceptance with PIN established during activation.


Explore More


Full Specifications

GENERAL
Release
December 7, 2011
Latest update
June 10, 2016
Version
4.6.1
OPERATING SYSTEMS
Platform
iOS
Operating System
iOS 12.1.2
Additional Requirements
Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g
POPULARITY
Total Downloads
1
Downloads Last Week
0

Related Software