Icon of program: Ambasador Przedsibiorczoc…

Ambasador Przedsibiorczoci for iOS


Key Details of Ambasador Przedsibiorczoci

  • Nigdy! Nie poddawaj si.
  • Last updated on 9/4/2020
  • There have been 2 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Ambasador Przedsibiorczoc…

Developer's Description

Nigdy! Nie poddawaj si.

Niniejsza aplikacja to ksika "Ambasador Przedsibiorczoci w Polsce. Nigdy! Nie poddawaj si" w wersji elektronicznej.

Uwaga - aplikacja wymaga aktywnego poczenia z Internetem.

Ksika jest efektem wsppracy pomidzy przedsibiorcami, ktrzy napisali j, aby zainspirowa i pomc innym przedsibiorcom wytrwale osiga wyznaczone cele.

Wspautorzy opisali tutaj swoje osobiste przeycia, zaskakujce poraki oraz podjte dziaania. Odpowiedzieli te na kilka wanych pyta. Co to jest przedsibiorczo? Na czym polega dzisiaj przedsibiorczy sposb mylenia? Jak radzili sobie z porakami w biznesie tacy przedsibiorcy jak: Thomas Edison, Henry Ford, Walt Disney czy Steve Jobs? Co na temat osigania sukcesu wykazay wieloletnie badania Instytutu Gallupa? Jaki sposb mylenia okazuje si skuteczny w polskich realiach biznesowych?

Polecamy do przeczytania niepublikowane wczeniej, prawdziwe historie 21 wybitnych kobiet, ktre s Ambasadorami Przedsibiorczoci w Polsce. Autorki pokazuj na wasnym przykadzie, jak myl przedsibiorcy w sytuacjach kryzysowych, jaki wpyw na ich sukcesy miaa dugoterminowa wizja, precyzyjne cele oraz samodyscyplina w dziaaniu. Jak zbudoway wasn rozpoznawaln mark i szerokie grono staych Klientw. Co pomogo im wytrwa i by nie do zatrzymania, traktujc poraki jako sukces przesunity w czasie.

Te inspirujce historie pomog przedsibiorcom zbudowa odpowiednie nastawienie umysu do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce. Na amach tego biznesowego poradnika Ambasadorzy Przedsibiorczoci zachcaj: Nigdy si nie poddawaj, bo jeli przejdziesz najgorsze chwile, to znaczy, e zasugujesz na te najlepsze.

Wspautorki ksiki: Beata Drzazga - Zaoycielka i Prezes Zarzdu BetaMed, Beata Bar - Wspwacicielka kompleksu turystycznego Paac Sulisaw, Zdzisawa Dacko-Pikiewicz - Prof. nadzw., Rektor Akademia WSB, Beata Dethloff - Wacicielka Kliniki Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Dr Beata Dethloff, Anna Hejka - Zaoycielka i Prezes HEYKA Capital Markets Group, Ewa Jakubczyk-Cay - Zaoycielka i Partner Zarzdzajcy PKF Consult, Angelika Jarosawska - Wiceprezes Zarzdu Oglnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsibiorstw, Anna Kolisz - Zaoycielka i Wiceprezes Zarzdu ANKOL, Aleksandra ukomska-Smulska - Wacicielka Positive Home Nieruchomoci Toru, Sylwia Mokrysz - Wspwacicielka i Prokurent Grupa MOKATE, Beata Paszke-Sobolewska - Wspwacicielka i Prezes Zarzdu TORQWAY, Ewa Rogoziska - Wacicielka DOM TUMACZE SOWA, Sylwia Romaniuk - Zaoycielka i wacicielka Dom Mody Sylwii Romaniuk, Kamila Rowiska - Life & Business Coach, Wacicielka Rowiska Business Coaching, Julia Strugarek - Wacicielka i Dyrektor Generalny INTERPLASTIK, Anna Szczniak - Prezes SZCZNIAK Pojazdy Specjalne, Elbieta Szymczak-Pijanowska - Zaoycielka i Prezes Zarzdu AGRAF, Alicja Wojciechowska - Zaoycielka i wacicielka ALLES, Oksana Yarema - Prezes Zarzdu FINGROW Consulting Group, Marta Ziba-Szklarska - Zaoycielka i wacicielka WIAT KADR, Izabella yglicka - Partner Zarzdzajcy w Kancelaria yglicka i Wsplnicy

Pomys i realizacja wydania ksiki: Urszula Cioeszyska - Prezes Fundacji Polska Sie Ambasadorw Przedsibiorczoci Kobiet

Go specjalny: Wendy Diamond - Prezes Women's Entrepreneurship Day


Explore More