X

Traffic Wales Traffig Cymru for iOS

Developer's Description

Traffic Wales brings you the latest updates and camera images from Wales' motorways and major trunk roads in this free, bilingual app.View latest disruptions and spread the word by sharing traffic alerts and pictures with your contacts. Save your favourite journeys and set notifications to check the traffic before you travel. Opt in to provide your journey data and help us predict journey times for users of this service in the future. Use the SOS feature to report incidents or to call for help if you break down but cannot reach an emergency telephone.This app covers roads managed by the Welsh Government (Wales motorways and major A-roads). Local roads are managed by local authorities. Trunk road and motorway information for England is provided up to approx. 20 miles from the Wales/England border and is supplied by the Highways Agency.Remember: do not use your mobile phone while driving. This app is designed for use before you travel.Traffic Wales is the Welsh Governments traffic information service run by Amey and URS in collaboration with the South Wales and North and Mid Wales Trunk Road Agencies.Mae Traffig Cymru'n rhoi'r wybodaeth a'r lluniau camera diweddaraf i chi o draffyrdd a chefnffyrdd Cymru ar yr ap dwyieithog hwn yn rhad ac am ddim.Gallwch weld y tagfeydd diweddaraf a dweud wrth bawb trwy rannu newyddion a lluniau o draffig gyda'ch cysylltiadau. Cadwch eich hoff siwrneiau gan osod hysbysiad i wirio'r traffig cyn i chi gychwyn. Optiwch i mewn i roi data'ch siwrnai a'n helpu ni i ragfynegi amserau teithio i ddefnyddwyr y gwasanaeth hwn yn y dyfodol. Defnyddiwch y nodwedd SOS i adrodd am ddigwyddiadau neu i alw am gymorth os yw'ch cerbyd yn torri a'ch bod yn methu cyrraedd ffn argyfwng. Mae'r ap hwn ar gyfer ffyrdd a reolir gan Lywodraeth Cymru (traffyrdd a chefnffyrdd Cymru). Awdurdodau lleol sy'n rheoli ffyrdd lleol. Mae gwybodaeth am briffyrdd a thraffyrdd yn Lloegr ar gael ar gyfer hyd at 20 milltir y tu hwnt i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn cael ei darparu gan yr Asiantaeth Priffyrdd. Cofiwch: peidiwch defnyddio'ch ffn symudol wrth yrru. Mae'r ap hwn i'w ddefnyddio cyn i chi deithio. Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru a reolir gan Amey ac URS ynghyd ag Asiantaethau Cefnffyrdd De, Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Full Specifications

What's new in version 2.0.2

CCTV image sharing restored. Minor bug fixes.Rhannu lluniau CCTV ar gael eto. Trwsio mn ddiffygion.

General

Release October 27, 2014
Date Added October 27, 2014
Version 2.0.2

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required.

Popularity

Total Downloads 1
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Earth

Free
Google Earth

Lyft

Free
Lyft

Uber

Free
Uber

Airbnb

Free
Airbnb

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.