Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with Facebook Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Developer's Description

Aplikcia Telekom je uren primrne pre zkaznkov mobilnch sluieb spolonosti Slovak Telekom. Prihlsi sa mete cez dtov mobiln sie (pri vypnutom WiFi pripojen), pomocou mena a hesla ktor pouvate na moj.telekom.sk alebo zadanm mobilnho sla a ID kdu.Ak mte viac telefnnych siel, mete si ich prida do aplikcie a nsledne zobrazova spotrebu pre vybran slo. Prida si mete sla zo spolonej faktry, ubovon mobiln slo alebo zariadenie sluby Flash-OFDM.Nov aj existujce slo si mete kedykovek premenova pre lep prehad. Prepnanie medzi slami v aplikcii je vemi jednoduch, sta zvoli prv poloku menu a vybra si slo ktorho spotreba sa m zobrazi. Obsah aplikcie Telekom: Spotreba podrobn informcie o aktulnej spotrebe hlasovch a dtovch sluieb Profil zkazncke daje, program sluieb, dtum aktivcie, dtum konca viazanosti programu Faktry zoznam faktr, detail a hrada faktry, informcia o faktre akajcej na hradu, nastavenie emailu pre zasielanie faktry, vysvetlivky k jednotlivm polokm faktry Elektronick podrobn vpis Easy aktulny kredit, dobitie kreditu, exspircia SIM karty a kreditu Chytr balk - objednajte si televziu, internet a pevn linku v balku sluieb Rodiovsk sluby - zobrazenie a dobitie kreditu na Easy karte priradenej k paulu Roaming informcie o prenesench dtach v zahrani Produktov informcie o pauloch Happy Prenos sla do Telekomu Zoznam a mapa predajn Telekom Sprva tu spravujte si sla pridan do aplikciePre aktivciu a pouvanie aplikcie Telekom je potrebn mobiln dtov, alebo WiFi pripojenie.

Full Specifications

What's new in version 1.5.4

v asti Dobi EASY u mete vidie, koko kreditu navye dostane dobjan slo k zakpenmu kreditu oprava drobnch chb

General

Release June 11, 2016
Date Added February 6, 2013
Version 1.5.4

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 3
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

GarageBand

Free
GarageBand

Netflix

Free
Netflix

YouTube Music

Free
YouTube Music

Spotify New Music and Podcasts

Free
Spotify New Music and Podcasts

Best VPN Services for 2021

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan