Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Tap 2 Play for iOS

By GIBOX $2.99

Developer's Description

Tap 2 Play *** NO ADVERTISEMENTS! ***Colorful tones for your enjoyment!Click on the screen and play an instrument.You can play the piano or guitar.How to change a musical instrument?- Swipe from left side of the screenThe thing is that you can't see a keyboard. Play with touch screen to find out where is the right tone for you or just have fun with touching the screen.Screen is divided into parts and each part is assigned a color and tone.Great visual color effects when you touch the screen :)Musical instruments have a C major scale, 3 octaves and is tuned to 432 Hz.The frequency of 432 Hz corresponds to the tone A in the musical scale.Today there is not much music, which is tuned to the original and natural frequency.It is commonly used for this tone frequency 440 Hz.We know the importance of how things resonate. Music tuned to this frequency is natural for us because it vibrates on the principles of natural harmonics waves that have a positive influence on our mind.Therefore, the time you spend with this application will be not only entertaining but also enjoyable.Have fun and relax!coming soon: new musical instruments, new features, ......We wish you all the best and we hope this application will be helpful!!!Thank you.GIBOX developers team. SLOVAKFarebn tny pre vae poteenie!Klikni na displej a zahraj si na hudobnom nstroji.Me si zahra na klavri alebo gitare.Ako zmenm hudobn nstroj?- potiahnite prstom z avej strany do displejaIde o to, e nemete vidie klvesnicu. Dotkajte sa displeja a zistite kde je tn, alebo sa len pobavte s hranm na obrazovku.Display je rozdelen na asti a ku kadej asti je pridelen tn a farba.Skvel vizulny farebn efekt pri dotyku displeja :)Hudobn nstroje maj stupnicu C dur, 3 oktvy a s laden na 432 Hz.Frekvencia 432 Hz odpoved tnu A v hudobnej stupnici.Dnes u prakticky neexistuje hudba, ktor je laden na tto pvodn a prirodzen frekvenciu.Bene sa pouva pre tento tn frekvencia 440 Hz.Vieme, e je dleit ako veci rezonuj. Hudba laden na tejto frekvencii je pre ns prirodzen, pretoe vibruje na princpoch prirodzench harmonickch vn, ktor maj pozitvny vplyv na nau myse.Preto as, ktor strvite s touto aplikciou bude nielen zbavn ale aj prjemn. POLISHKolorowe tony muzyczne dla przyjemnoci!Kliknij na ekranie i gra na instrumencie.Moesz gra na pianinie lub gitarze.Jak zmieni instrument muzyczny?- Przesu od lewej strony ekranuJest to, e nie mona zobaczy klawiatur. Zagraj z ekranu dotykowego, aby dowiedzie si, gdzie jest ton lub po prostu bawi si z dotykania ekranu.Ekran podzielony jest na czci, a kada cz jest przypisany kolor i ton.wietny efekt wizualny koloru po dotkniciu ekranu :)Instrumenty muzyczne maj C-dur, trzy oktawy i jest dostrojony do 432 Hz.Czstotliwo 432 Hz odpowiada tonowi A w skali muzycznej.Dzisiaj praktycznie nie ma muzyki, ktry jest dostrojony do czstotliwoci powodzi i naturalne.Jest on powszechnie stosowany w tym ton czstotliwoci 440 Hz.Wiemy, jak wane rzeczy rezonans. Muzyka dostrojony do tej czstotliwoci jest naturalna dla nas, poniewa wibruje na zasadach naturalnych harmonicznych, ktre maj pozytywny wpyw na nasz umys.W zwizku z tym, czas spdzony z tej aplikacji nie tylko zabawa, ale rwnie bd przyjazne.

Full Specifications

What's new in version 1.1

bug fixes

General

Release June 22, 2016
Date Added December 3, 2014
Version 1.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

GarageBand

Free
GarageBand

Netflix

Free
Netflix

YouTube Music

Free
YouTube Music

Spotify New Music and Podcasts

Free
Spotify New Music and Podcasts

Best VPN Services for 2021

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan