X

SDS Control Panel for Android

By J@M software Free

Developer's Description

Aplikace pro snadn ovldn SDS modul od firmy LazNet, s.r.o. http://www.merenienergie.cz/

Aplikace je kompatibiln se vemi moduly ady SDS. te aktuln stav modulu a zobrazuje data na jednotlivch strnkch. Umouje tak ovldat vstupy SDS modul. Aplikace umouje celkov pizpsoben vstup a vstup. Aplikace me obsahovat libovoln poet pipojench SDS modul.

Nae mal, inteligentn moduly SDS MICRO - a vy verze SDS MACRO i SDS TTCPRO umouj ONLINE sledovn daj o spoteb a odbru energi a provdn dlkovch odet, mit teploty a vlhkosti. Aktuln stavy odbru vech zazen (nejastji elektromr, vodomr, plynomr), lze pohodln sledovat pes webov prohle na potai, tabletu i telefonu. Kad modul je autonomn zazen. Um automaticky podle tchto hodnot provdt inteligentn samostatn zen.

Pes optick vstupy na vech modulech ady SDS (MICRO, MACRO, TTCPRO, UPS) je mon online sledovat odbr a vrobu energi. Je mon sledovat vechna zazen, kter jsou vybavena impulsnm vstupem.

Nkter moduly SDS maj i RS232 nebo RS485 rozhran, co umouje pipojit i mie energi (typicky elektromry) s tmto rozhranm.

Zpravidla se jedn o :

elektromry (jedna nebo vce sazeb / tarif)

plynomry

vodomry

kalorimetry

Vechny moduly SDS umouj zapojen nkolika mi energi. Pomoc vrobk SDS tak snadno vytvote vlastn Smart Metering een.

Dal informace najdete tak na forum.merenienergie.cz

*** INFO ***

Pro sprvnou komunikaci je nutn nastavit pouze UDP port v administraci SDS zazen a stejn port nastavit v nastaven aplikace u zvolenho zazen. Pokud pistupujete pes pevnou IP, nezapomete pesmrovat port v routeru na vae zazen. Pokud bude ovldat rel z aplikace, je poteba nastavit v administraci SDS modulu v panelu "Vstupy", ovldn rel "SDS-C program".

Full Specifications

What's new in version 1.4

General

Release January 8, 2020
Date Added January 8, 2020
Version 1.4

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.0 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Gboard - the Google Keyboard

Free
Gboard - the Google Keyboard

Google

Free
Google

VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser

Free
VPN Free - Betternet Hotspot VPN & Private Browser

VPN by Private Internet Access

Free
VPN by Private Internet Access

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.