Qayamat Ka Bayaan in Hindi / for Android

By IAC Apps Store Free

Screenshots

Developer's Description

Main Topic :

1. Apni baat /

2. Kon hai jo Allah se dar jae /

3. Parastawna /

4. Aakhirat par imaan lana wajib hai

5. Kayamat achanak aaega

6. Munkerine kayamat ki kushfahmiya

7. Munkerina kayamat kiglatfahmiya

8. Kayamat ka uphas aur mjaak

9. Kayamat ke tark

10. kayamat par apttiya aur unke jawab

11. kayamat par apattiya ke kuch wayangatmak

12. kayamat ki hulnakiya

13. kayamat aur chand suraj aur sitare

1* Aasman

2* Suraj

3*Chand .

4* Sitare

14. kayamat aur zameen paharh aur samudra ,

1* Zameen

2*Paharh

3* Samudra

15. Soor ka bayan

16. Soor kitni bar fooka jaega? , ?

17. Pahle soor ke baad kia hoga? ?

18. Dusre soor ke baad kia hoga? ?

19. Kabro se uthne ka bayan

20. Allah taala ki rah me merne walo ka uthya jana

21. Hushr ka bayan

22. Hushr ki Zameen

23. Hushr ki huknakiya

24. Hushra me Suraj ki garmi

25. Hushr me izzat bukhshene wale karm

26. Maidan Hushra me rosewa karne wale karm

27. Hushr me girohbandi

28. Hushr aur ahle imaan

29. Hushra me Allah ki adalat ka manjar

30. Allah ki adalat ke gawah

31. Allah taala ki adalat me hajri

32. Huje kusar

33. Shefaat ke masail

34. Hisaab kitab ka bayan

35. nemte jinka hisaab huga ,

36. Aasman hisaab

37. Mushkil hisaab

38. Badla kise liya jaega? ?

39. Mizaan ka bayan

40. Pulsirat

41. Pulsirat aur kaooti

42. Qatrah ka bayan

43. Kayamat.. husrat ka din .....

44. Jannatio ka zannat me aur jhunnamio ka Jahannam me hamesha ke lie rahna

Full Specifications

What's new in version 8.2

General

Release July 1, 2020
Date Added July 1, 2020
Version 8.2

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.0.3 and up

Popularity

Total Downloads 1
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Wattpad Free Books

Free
Wattpad Free Books

Audiobooks from Audible

Free
Audiobooks from Audible

Moon+ Reader

Free
Moon+ Reader

NOOK: Read eBooks & Magazines

Free
NOOK: Read eBooks & Magazines

Best VPN Services for 2020

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan