X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Pierwiastki - Okresowy ukad pierwiastkw for iOS

Developer's Description

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia:Aplikacja Ukad Okresowy Pierwiastkw ChemicznychAplikacja umoliwia przegldanie 114 pierwiastkw chemicznych rozmieszczonych w ukadzie okresowym pierwiastkw w dwch trybach: trybie ogldania caej tablicy oraz w trybie podgldu pojedynczego pierwiastka. W aplikacji mamy rwnie moliwo wyszukiwania pierwiastkw wg nazwy lub przegldania ich alfabetycznej listy. Tryb ogldania caej tablicy.W tym stanie mamy moliwo przybliania oraz oddalania ukadu okresowego pierwiastkw. Na pojedynczych komrkach ukadu okresowego widoczne s symbole pierwiastkw oraz ich liczba atomowa. Kolor ta pojedynczej komrki jest zaleny od wartoci parametru aktualnie wybranego dla skali kolorystycznej. Mamy moliwo ustawienia skali kolorystycznej wg nastpujcych parametrw:- Liczba atomowa, - Masa atomowa, - Liczba trwaych izotopw, - Liczba znanych izotopw, - Elektroujemno (wg Paulina), - Energia jonizacji (kJ/mol),- Gsto,- Temperatura topnienia (C),- Temperatura wrzenia (C),- Zawarto w skorupie ziemskiej (%),- Obfito kosmiczna. Tryb podgldu pojedynczego pierwiastka.Dla kadego pierwiastka mamy moliwo sprawdzenia jeszcze innych danych (ni wypisano powyej), takich jak: nazwa polska, nazwa aciska, wartociowo, stopie utlenienia, konfiguracja elektronowa, okres ptrwania najtrwalszego izotopu, odkrywca i rok odkrycia - albo w skrconej postaci tabelarycznej, albo w obszerniejszej opisowej postaci. Tryb gry.Celem zabawy jest uoenie kompletnego ukadu okresowego pierwiastkw na podstawie jego symbolu oraz zapisu konfiguracji elektronowej w stanie podstawowym (tj. w stanie o najniszej energii). Wylosowan tabliczk pierwiastka naley umieci w odpowiednim miejscu ukadu okresowego. Jeeli uytkownik wskae je poprawnie, tabliczka wskakuje na swoje miejsce, jeeli nie - to zostaje wylosowana nastpna tabliczka pierwiastka.Wszystkie pierwiastki podzielone s na kilka grup o rnym stopniu trudnoci. Losowanie kolejnego pierwiastka odbywa si w ramach grupy o najniszym stopniu trudnoci, ktra posiada pierwiastki jeszcze nie umieszczone w tablicy podczas tej samej sesji gry.Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie. W miar wzrostu liczby atomowej nastpuje stopniowe zapenianie powok elektronowych atomw; rozpoczciu si nowego okresu odpowiada wic zapocztkowanie zapeniania elektronami nowej powoki.Elementy aplikacji:- Ukad okresowy pierwiastkw w postaci tablicy.- Przecznik wartoci uywanej do kolorowania tablicy.- Skala kolorystyczna dla aktualnie wybranej wartoci.- Karta prezentujca parametry wybranego pierwiastka.- Tekstowy opis pierwiastka.- Mechanizm umoliwiajcy odnalezienie pierwiastka wg jego nazwy.

Full Specifications

What's new in version 1.2

- poprawiono bdy- przystosowano do iOS 5

General

Release June 10, 2016
Date Added June 10, 2016
Version 1.2

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 1
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Peak - Brain Training

Free
Peak - Brain Training

Elevate - Brain Training and Games

Free
Elevate - Brain Training and Games

Turnitin Feedback Studio

Free
Turnitin Feedback Studio

NaturalReader Text to Speech

Free
NaturalReader Text to Speech