X
Panonia Tour logo

Panonia Tour for iOS

Developer's Description

Mobilna aplikacija Panonia tour, jedna je od sredstava pomou kojih Turistikazajednica Poeko-slavonske upanije promovira i predstavlja turistiku ponudu s podrujaPoeko-slavonske upanije.Mobilna aplikacija TZ Poeko-slavonske upanije prua korisniku potpunije iskustvoposjete Poeko-slavonskoj upaniji, te omoguava lake snalaenje i tematski odabir lokacijakoje eli posjetiti s naznakom da aplikacija prua pouzdane informacije nune prije planiranjaputovanja, te za vrijeme boravka u destinaciji.Kategorije iz izbornika aplikacije su:Atrakcije unutar koje se nalaze potkategorije Znamenitosti, Kultura, Ruralni turizam,Aktivnosti unutar koje se nalaze potkategorije Lov i ribolov, Biciklizam, Jahanje,Kupalita, Planinarenje,Paragliding, Outdoor, RekreacijaEno - Gastro unutar koje se nalaze potkategorije Restorani, Kuaonice, OPGproizvodi, VinarijeSmjetajKalendarInfoInteraktivna kartaPreporukeSvaki objekt naveden u pojedinoj kategoriji sadri fotografije, kontakt podatke(adresa, mail, web stranica), kartu lokacije, te kratko navedenu ponudu. Korisnici aplikacijemogu ostvariti direktnu interakciju sa kontakt podacima objekta (slanje e-mail poruke,telefonski poziv na navedeni broj, posjet Internet stranice objekta). Postoji mogunostocjenjivanja objekta od strane korisnika.Kalendar dogaanja i manifestacija u 2013.g. na podruju Poeko-slavonske upanijesadri dogaaje sortirane po datumu, sa svim potrebnim informacijama: opis dogaaja,fotografija dogaaja, datum poetka i zavretka dogaaja, lokaciju na kojoj se dogaanjeodrava, te info broj ili web stranicu na kojoj mogu saznati vie o dogaaju. Svaki dogaajprikazan je na karti upanije.U kategoriji Info korisnik na brz i jednostavan nain moe doi do podataka oupaniji, posebnostima gradova i opina, vanim telefonskim brojevima i kontakt podacimaturistikih zajednica s podruja Poeko-slavonske upanije.Aplikacija sadri interaktivnu kartu u kojoj e se nalaziti objekti, te postoji mogunostfiltriranja objekata s obzirom na tematiku, kao i mogunost geolokacije to e korisnicimaomoguiti prepoznavanje lokacija koje su im u blizini. Karta Poeko-slavonske upanijepodie se direktno sa servisa "Maps", te prikazuje sve lokacije navedene u bazisa prepoznatljivim simbolima. Filteri omoguavaju filtriranje prikazanog sadraja pokategorijama: Atrakcije, Aktivnosti, Eno-Gastro, Smjetaj, Dogaanja.U kategoriji Preporuke, nalaze se kreirane turistike rute koje obuhvaaju tematskipovezane objekte, gdje korisnik moe pregledom ruta odabrati jednu cijelu rutu ili ihmeusobno kombinirati ili iz svake rute odabrati jednog ili nekoliko subjekta prilikomsastavljanja svog itinerara. Rute su tematski skup sadraja grupiran kako bi korisniku pruionajbolje iskustvo prilikom samostalnog posjeta i obilaska, a mobilna aplikacija sadrislijedee rute: Vrhunska vinska pria, Okusi Slavonije, Prirodno i zdravo, Izvorno Slavonsko,Put povijesnih utvrda, Jedinstvena priroda, Vrijedna batina, Bogatstvo ume, Dva kotaa, Upokretu, Stazama lipicanca i kune, Tradicija na stolu.Aplikacija omoguuje korisniku slobodno istraivanje upanije s mogunou da uzpreporuene rute koje sadre sve potrebne podatke sami korisnici imaju dovoljno vremenaza obilazak. Aplikacija ima mogunost povezivanja na drutvene mree (Twitter, Facebook)u segmentima ocjenjivanja sadraja i dijeljenja lokacije korisnika.

Full Specifications

What's new in version 5.1

Aurirana ruta do podataka.

General

Release June 11, 2016
Date Added February 24, 2013
Version 5.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 1
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Earth logo

Google Earth

Free
Google Earth
Lyft logo

Lyft

Free
Lyft

Uber

Free
Uber
Airbnb logo

Airbnb

Free
Airbnb
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.