Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Sign in with Facebook Sign in with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Agreement.

Osmanlca Dergi for iOS

By Hay Teknoloji Free

Developer's Description

NEDEN OSMANLICA RENMELYM?Milletleri millet yapan ve o milleti dier milletlerden ayr bir millet yapan temel esaslardan birisi de o milletin kulland dil ve alfabesidir. Dil; fikir dnyasnn tezahrdr, kendini ifade edebilecei iletiim aracdr. Milletin hatras, ruhu, z, mayasdr. Dilini kaybeden milletler, hatrasn, hafzasn hem ferdi hem de milli kimliini, akas her eyini kaybetmeye yz tutmutur. Dil uurunu kaybeden bir millet, millet olma erefini kaybetmekle yz yze gelir. Lisan ve yazsn kaybeden bir millet, hafzasn kaybetmi demektir. Byle bir millet, kendi kltrne ve tarihine yabanclar, gemite ne olduunu unutur, bugn ve gelecekte ne olacan bilemez hale gelir.Osmanlca; Trklerin yzyllar boyunca gelitirdikleri zgn bir dildir. Hem Arapadan hem Farsadan faydalanm ama ikisi de olmamtr. Gelecekle gemi arasndaki kpry salam kurabilmenin yolu, Osmanl Trkesini okuyup anlayabilmekten gemektedir. Mill kltrmzn temelini oluturan eserlerimizin hemen hemen tamam, Osmanlcayla yazlmtr. Hlbuki yeni neslimiz, dedesinden kalm bir kitap veya eski bir tapu senedinin, bir parann, bir eme kitabesi, tarih bir ar girii ya da belki her gn altndan getii niversite giri kapsnda yazl olan Osmanlca metnini okuyamad gibi, gerek ne manaya geldii, gerekse estetik zevkini yudumlama imknndan mahrumdur.Tarih nnde bizden sonraki nesillere kpr olabilme mesuliyetimiz bir yana, sadece sanat noktasnda dahi uzak kaldmz bu mirasn, birou slup sahibi ve kendi bana ekol olan gzde hattatlarmzn gz nurlaryla bir dantel gibi iledikleri o kymet biilemeyen cnm eserlerinden niceleri, artk yabanc mze ve koleksiyoncularn en gzel kelerini sslemektedirler. Oysaki kendi memleketimizde ecdadmzn bizlere birer emaneti, birer yadigr olan ve bir ksm, aylar sren almalarla ancak hazrlanabilmi hususi ktlar zerinde esiz birer tabloya dnen veya bazen pirin bir levha ya da mermere asrlara meydan okurcasna kaznan, bazen de uruna gzn bile kaybetmek bahasna bir cmi kubbesine ilmek ilmek ilenen ve akllara durgunluk veren hat sanat numuneleri bugn, apayr ve alacak bir kadirbilmezliin incitici yalnzlna terkedilmilerdir.Ecdadmzn her zaman eref duyduumuz bin yllk anl bir tarih koridorundan bizlere armaan ettikleri saysz gzde eserler fikr boyutta da bugn oumuza, maalesef bir turiste olduu kadar uzak, anlamsz ve yabancdr.u halde gnmz genliinin hissesine, dedelerinin birka bin sene nceki kltr mirasn rahatlkla okuyup anlayabilen dier milletlere imrenmek mi dyor? Neden biz de kendi ocuumuza, aratrd herhangi bir mevzuda, ecdadnn birikimine birinci elden uzanabilme imknn tanmayalm? ok boyutlu bir altyapya ship ve tarihine yabanc kalmam, byklerine sevgisini ve saygsn kaybetmemi bir nesil, gelecee daha midle bakmamzn bir teminat deil midir? zntyle belirtelim ki, batl aratrmaclarn hem konuma dili cihetiyle Trkeyi, hem de bir yaz dili olan Osmanl Trkesini renerek yaptklar derli toplu aratrmalardan, bugn Osmanlnn torunlarndan ancak ngilizce bilenler istifade edebilirken, bilimsel evirileri (!) yaplan bu yabanc kaynaklar da, ne gariptir ki, bir sokak tedeki kendi mill ktphanelerimizi referans gstermektedir. Gnlnde mill harstan, kltrden bir nebze olsun hissesi bulunanlarn, iinde bulunduumuz bu vaziyete zlmemesi mmkn deildir. Osmanlcay renmek, z yurdunda kendi kltrne yabanc kalm bir neslin vicdan muhasebesinde, ecdadna ve tarihine kar vadesi oktan dolmu bir fikir borcudur.

Full Specifications

What's new in version 2

Uygulama hzlandrma yapld. www.mobilkitap.com.tr ile senkronizasyon yapld.

General

Release June 22, 2016
Date Added January 23, 2015
Version 2

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

BookBuddy - Book Library Manager

Free
BookBuddy - Book Library Manager

Audible - audio books, original series & podcasts

Free
Audible - audio books, original series & podcasts

Bookmobile Audiobook and Podcast Player

Free
Bookmobile Audiobook and Podcast Player

Index Card Magic

Free
Index Card Magic

Best VPN Services for 2020

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan