X

MyWay for iOS

By PBZ Card Free

Developer's Description

Developed by: CROZ d.o.o.

Designed by: Proximity Zagreb

Hrvatski:

PBZ Card je omoguio koritenje My Way usluge od sada i putem Apple iOS telefona, za svoje korisnike Premium Visa kartica. My Way aplikacija je brza i jednostavna te korisnicima omoguuje siguran pristup informacijama o koritenju njihove Premium Visa kartice.

Prijava u aplikaciju

Korisnici Premium Visa kartica koji jo ne koriste My Way uslugu mogu se registrirati u aplikaciju opcijom 'Registriraj se'. Postojei My Way korisnici u aplikaciju se prijavljuju svojim korisnikim imenom i lozinkom koju koriste za My Way uslugu na webu. Ukoliko je korisnik zaboravio svoju lozinku, opcijom 'Zaboravili ste lozinku' mogue je zadati novu lozinku.

Koritenjem My Way aplikacije korisnicima je omoguen:

Pregled novih trokova i uplata prije primitka redovnog rauna.

Pregled rauna iz prethodnog razdoblja.

Mobilni token - sustav autentifikacije i autorizacije koji slui za generiranje sigurnosnog koda za jednokratnu identifikaciju korisnika u svrhu autorizacije platnih transakcija kada se na internetskom prodajnom mjestu izvrenje transakcije uvjetuje unoenjem sigurnosnog koda. Vjerodajnica za pokretanje ovog sustava je token PIN.

Usluga E-raun

Pregled stanja Premium Rewards bodova.

Pregled novih trokova i uplata prije primitka redovnog rauna.

Na pregledu novih trokova korisnici mogu vidjeti sve nove trokove i uplate koje su evidentirane nakon posljednjeg rauna.

Pregled rauna iz prethodnog razdoblja

Na pregledu rauna korisnici mogu vidjeti svoje raune iz prethodnih razdoblja s detaljnom specifikacijom trokova i uplata.

Premium Rewards program

Na pregledu Premium Rewards programa korisnici mogu vidjeti trenutno stanje Premium Rewards bodova Premium Visa kartice pridruene u Program te pregled rauna i bodova iz prethodnih razdoblja.

English:

PBZ Card enabled use of My Way service for iOS platform for its Premium Visa cardmembers. My Way application for Premium Visa cardmembers is quick and easy and allows secure access to information on the use of cardmembers Premium Visa Card.

Application Login

Premium Visa cardmembers who do not yet use My Way service can register for service using the option 'Register'. Existing My Way users login into the application with their existing username and password they use for the My Way service on the web. If the user has forgotten his password, using the option 'Forgotten password' user can specify a new password.

Using the MyWay application enables users to:

Overview of the new charges and payments before receiving monthly invoice.

Review invoices from previous periods.

Mobile token - system of authentication and authorization which serves for authorization of bank card transactions.

E-raun Service (E-invoice)

Overview of Premium Rewards points.

Overview of the new charges and payments before receiving monthly invoice.

On the review of new expenses users can see all the new charges and payments recorded after last invoice.

Overview of invoices from the previous periods

On an invoice review, users can see invoices from previous periods with the detailed specifications of costs and payments.

Premium Rewards program

On review of the Premium Rewards program, users can see the current status of Premium Rewards points, Premium Visa cards attached to the Program and review invoices and points from previous periods.

Full Specifications

What's new in version 2.0.1

General

Release October 31, 2019
Date Added October 31, 2019
Version 2.0.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Popularity

Total Downloads 2
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Blockchain - Bitcoin Wallet

Free
Blockchain - Bitcoin Wallet
Venmo logo

Venmo

Free
Venmo
PayPal - Send and request money safely logo

PayPal - Send and request money safely

Free
PayPal - Send and request money safely
Mint: Personal Finance, Budget, Bills & Money logo

Mint: Personal Finance, Budget, Bills & Money

Free
Mint: Personal Finance, Budget, Bills & Money

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.