X

Lexin Offline Svensk Lexikon Ordbok for Android

Developer's Description

Det r ltt att lra sig svenska!

Hr hittar du lexikon p tjugo minoritetssprk:

Albanska Gjuha Shqipe

Amhariska

Arabiska , Al-arabyah

Azerbajdzjanska Azrbaycanca

Bosniska Bosanski

Engelska English

Finska Suomi

Grekiska

Kroatiska Hhvatski

Nordkurdiska (Kurd)

Pashto

Persiska Farsi

Ryska

Serbiska , Srpski

Somaliska af Soomaali

Spanska Espaol

Svenska

Sydkurdiska (Kurd)

Tigrinska , Tigri

Turkiska Trke

Vad innehller lexikonen?

Frutom sjlva uppslagsordet innehller lexikonen information om uttal, ordbjning, ordklass och versttning. Oftast finns det ven grammatikkommentarer, ordfrklaringar, stilkommentarer, sakupplysningar, grammatiska konstruktioner och sprkexempel.

Uppslagsord

Uppslagsformen bestr normalt av ett enda ord men kan ocks vara ett lngre uttryck, srskilt i sammansatta verb (t.ex. tycker om) och samhllsord (t.ex. allmn rttshjlp). Uppslagsord som bestr av sammansttningar r avdelade med lodstreck. Denna markering r i frsta hand till fr att frkorta ordets bjningsangivelse och ska inte ses som en helt genomfrd uppdelning i sammansttningsleder. Uppslagsorden kan fljas av en alternativform som vanligen har samma uttal men annan stavning, t.ex. sjal eller schal. Observera att uttal och bjning gller uppslagsordet snarare n alternativformen.

Uttal

Lexin togs ursprungligen fram fr att anvndas i invandrarundervisningen, dvs. av personer som ska lra sig svenska. Detta innebr att uttalsangivelser endast finns fr svenska ord.

Lngd

Lngt ljud betecknas med kolon omedelbart efter det lnga ljudet, t.ex. skalla [sk'al:a] och skala [sk'a:la]

Kvalitet

Vad gller vokalerna kommer kolon ven att beteckna kvalitet, t.ex. mat [ma:t] och matt [mat:]

Ordaccent

Endast grav accent stts ut. Den markeras med en upphjd tva framfr ordet (se exemplen under Lngd ovan). Grav accent finns i t.ex. bren (till bra) medan akut accent finns i bren (till bur).

Tryck

Huvudtryck markeras genom apostrof framfr vokalen i den betonade stavelsen, t.ex. ABF [a:be:'ef] och ide ['i:de]. Enstaviga ord fr ingen sdan tryckmarkering utom i uttryck med verb+partikel och reflexiva verb som sammanskrivs, t.ex. tittar p [tit:arp':] och ger sig [j'ersej]. Bitryck i sammansttningar kan utlsas ur lngdmarkeringen. Det sista frlngda ljudet fr bitryck, t.ex. utslagsrst ['u:tsla:gsrs:t].

Konsonanterna

Inga speciella symboler anvnds fr [tj], [sj] och [ng], t.ex. tjugo [tj'u:ge] och [sj'ung:a]. Den supradental som finns i vissa dialekter markeras med ett underslag under de tv segmenten, t.ex. bord [bo:r_d], barn [ba:r_n], fort [for_t:] och trst [tr_s:t].

Vokalerna

De olika vokalljuden framgr av exemplen:

[a:] - sa [sa:], sal [sa:l]

[a] - hall [ha:l], sagt [sak:t], bankomat [bangkom'a:t]

[e:] - be [be:], vet [ve:t]

[e] - best [best':], vett [vet:], fll [fel:]

[i:] - bi [bi:], sil [si:l]

[i] - sill [sil:], id [id'e:]

[o:] - sol [so:l], ro [ro:]

[o] - rott [rot:], ost [os:t], motiv [mot'i:v]

[u:] - bu [bu:], lus [lu:s]

[u] - buss [bus:], mustasch [must'a:sj]

[y:] - by [by:], syl [sy:l]

[y] - synonym [synonym], syll [syl:]

[:] - g [g:], gs [g:s]

[] - gosse [g's:e], gtt [gt:], ombudsman ['m:bu:dsman:]

[:] - f [f:], sl [s:l], br [b:r]

[] - mrr [mr:], herre [h'r:e]

[:] - sn [sn:], st [s:t], snr [sn:r]

[] - lss [ls:], frst [fr_s:t], frdela [fr_d'e:la]

Diftonger

Diftonger markeras med ett underslag mellan de tv vokaltecknen, t.ex. automat [a_otom'a:t]

Ordbjning

Bjningsformerna hos bjda ord skrivs ut i sin helhet. Ett undantag r sdana sammansttningar dr lederna skiljs t genom ett lodstreck - i sdana fall terges bara efterledens bjning, t.ex. karens|tid -tiden. Ord inom normalt bjda ordklasser som av ngon anledning saknar bjning markeras med objligt.

En snabb offline svensk lexikon, ordbok och ordlista (lexin2.nada.kth.se)!

Full Specifications

What's new in version 1.1.28

General

Release October 8, 2020
Date Added October 8, 2020
Version 1.1.28

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.1 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

TED logo

TED

Free
TED
Star Chart logo

Star Chart

Free
Star Chart
Bible for Kids logo

Bible for Kids

Free
Bible for Kids
CES 6.0.0 Answers logo

CES 6.0.0 Answers

Free
CES 6.0.0 Answers

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.