X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Jadern elektrrny 3D for Android

By Simopt, s.r.o. Free

Developer's Description

Aplikace Jadern elektrrny 3D vm prostednictvm nzornch a realistickch 3D model pedstav zajmav pohled do technologie, konstrukce a provozu jadernho zazen. Sloitost jeho fungovn, od principu tpen tkch jader, pes zen jadernho reaktoru a po manipulaci s pouitm palivem, je zjednoduena do mry akceptovateln studenty i irokou veejnost. Zajmav informace v podob vysvtlujcch pirovnn si v zjednoduen rovni aplikace najdou i zvdav ci druhho stupn Z. Hern prvek je zastoupen ptomnost minihry, pedstavujc sputn elektrrny pomoc nkolika jednoduchch loh.

Cel 3D model elektrrny je vytvoen podle relnho uspodn zazen na nejmodernj jadern elektrrny v Temeln. To ovem neznamen, e se aplikace vnuje pouze j. U jednotlivch zazen jsou zdraznny odlinosti a pedstaveny parametry i na druh jaderky Jadern elektrrny Dukovany, kter spolehliv vyrb elektinu ji pes 30 let.

Seznamovn zan v arelu jadernho zdroje, pedstavenm rozmstn nejdleitjch technologickch uzl. Virtuln je zde i objekt popisujc kompletn ivotn cyklus jadern elektrrny od rozhodnut o vstavb a po jej vyazen. Vbrem zvraznnch objekt se dostvte hloubji pes vnoen modely stavebnch celk a k jednotlivm zazenm, tvocm klov prvky v technologickm zapojen elektrrny. K tto virtuln 3D prohldce jadern elektrrny nepotebujete dn povolen a pesto se vizuln dostanete napklad a k jadernmu reaktoru. Konstrukce a rozmstn jednotlivch zazen si mete prohlet z libovoln perspektivy. Zvolenm koncovho zazen se dostvte do dal textov-obrazov informan rovn aplikace. Detailn 3D model odkrv konstrukci a vizualizaci funknosti zazen, zpstupuje informace, tkajc se teoretickch podklad, konkrtn instalace zazen a parametr, a pedstavuje soubor relnch fotografi zazen. U kadho objektu si mete vyzkouet vyplnit vdomostn test nebo vyeit praktickou lohu.

Vechny 3D modely celk i zazen jsou real-time vykreslovan, oten a zoom objekt je pln ve va kompetenci. K pehlednosti a lepmu pochopen funknosti pispv i monost filtrace zobrazen jednotlivch st zazen.

Podrobnj informace jsou u koncovho modelu zazen rozdleny na nkolik skupin (informanch oken):

Vklad (Teorie) pedstavuje krtk popis historie, konstruknch variant a zpsob vyuit energetickho zazen, jeho role v technologickm komplexu elektrrny.

Fyzikln principy informan okno seznamuje se zazenm z hlediska vyuit zkladnch fyziklnch princip a dj. Soust fyziklnch princip jsou i zkladn vzorce charakterizujc dan dj.

Parametry informan okno s pehlednm vtem vech hlavnch parametr zazen obou naich jadernch elektrren.

Fotografie okno tvo galerie vybranch fotografi zazen v rznch pohledech a ezech, nzorn pedstavujcch skutenou podobu objektu, jeho velikost, tvar i umstn.

loha pro ty, kter problematika zaujala, jsou pipraveny matematicko-fyzikln lohy, k jejich zdrnmu vyeen jsou potebn vdomosti zskan v teoretick sti popisu konkrtnho zazen.

Testy zvrenou soust podrobnho popisu kadho koncovho modelu jsou zkuebn testy, ve kterch si ovte sv vdomosti.

Full Specifications

What's new in version 1.1

General

Release April 6, 2020
Date Added April 6, 2020
Version 1.1

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 5.0 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

TED

Free
TED

Star Chart

Free
Star Chart

Bible for Kids

Free
Bible for Kids

CES 6.0.0 Answers

Free
CES 6.0.0 Answers