X

Home Cloud for iPhone for iOS

Developer's Description

Home Cloud aplikacija je namenjena nadzoru in upravljanju Home Cloud toplotne rpalke. Aplikacija omogoa oddaljeni dostop do Home Cloud toplotne rpalke iz poljubne lokacije preko internetne povezave. S pomojo aplikacije je mono nastaviti najbolj optimalen in energetsko uinkovit reim delovanja toplotne rpalke glede na vae potrebe in elje.Home Cloud aplikacija za mobilne telefone ponuja omejen nabor funkcionalnosti v primerjavi s spletno aplikacijo. Glavne znailnosti:- Nastavljanje obratovalnih parametrov delovanja toplotne rpalke.- Podroben pregled temperatur sistema.- Nastavljanje nivoja temperatur ogrevanja/hlajenja z EKO in KOMFORT odmiki za vse ogrevalne kroge.- Pregled alarmov.POMEMBNO: ZA DELOVANJE HOME CLOUD APLIKACIJE POTREBUJETE HOME CLOUD TOPLOTNO RPALKO, KI JE POVEZANA V OBLAK HOME CLOUD (cloud.kronoterm.com).----Home Cloud application is designed for control and management of Home Cloud heat pump used for heating and cooling of your home. The application enables remote access to Home Cloud heat pump from any location via an Internet connection. With the help of this application you can find and set the most optimal and energy efficient operating mode of your heat pump suited to your needs.Home Cloud application for mobile phones offers a limited set of functionality in comparison with the Web application.Main features:- Setting up general heat pump parameters.- A detailed overview of the system temperatures.- Setting up desired temperatures with ECO and COMFORT offsets for all heating loops.- Alarms viewer.IMPORTANT INFO: YOU NEED TO OWN A HOME CLOUD HEAT PUMP WHICH SUPPORTS REMOTE CLOUD CONTROL TO USE THIS APPLICATION (cloud.kronoterm.com).

Full Specifications

What's new in version 1.0.2

- nadgradnja verzije 1.0.1 zaradi teav na nekaterih iPhone verzijah- dodana podpora za inverterski tip T- dodan PV nain delovanja- dodani novi prevodi- dodan francoski jezik- grafini popravki na uporabnikem vmesniku- odpravljene napake----- rebuild of version 1.0.1 due to problems in some iPhone versions- added support for inverter HP type- added PV mode of operation- added new translations- added french language- graphical tweaks on the user interface - bug fixes

General

Release June 18, 2016
Date Added January 11, 2016
Version 1.0.2

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 2
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Chrome

Free
Google Chrome

Firefox: Private, Safe Browser

Free
Firefox: Private, Safe Browser
Truecaller - Spam Identification & Block logo

Truecaller - Spam Identification & Block

Free
Truecaller - Spam Identification & Block

WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool

Free
WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.