Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Sign in with Facebook Sign in with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Agreement.

FM.frameLOGIC - Fleet Management for iOS

By frameLOGIC Free

Developer's Description

FM.frameLOGIC to aplikacja zapewniajca mobilny dostp do informacji o firmowych pojazdach i ich biecej lokalizacji. Analogicznie do naszego rozwizania webowego, aplikacja umoliwia stay monitoring floty, wraz z jej aktualnym stanem i ostatnio przebytymi trasami. Opcja filtrowania pozwala zawzi list wywietlanych informacji do wybranych grup pojazdw, a silnik mapy oparty o Apple Maps daje gwarancj niezawodnej lokalizacji. Aplikacja umoliwia:- atwe logowanie za pomoc tych samych danych, co do aplikacji webowej- dostp do wszystkich serwerw flot firmy frameLOGIC- podgld listy wybranych pojazdw- podgld grup pojazdw- ostatnia zarejestrowana pozycja pojazdu- ledzenie trasy przejazdu, w dowolnym zadanym okresie- informacje o kierowcy zalogowanym w pojedzie- aktualny status pojazdu (jazda, postj na wczonym silniku, przerwa)Do korzystania z aplikacji konieczne jest posiadanie danych logowania na serwerach frameLOGIC. Aby je uzyska skontaktuj si z dziaem Obsugi Klienta naszej firmy.---FM.frameLOGIC is an application which provides mobile access to the information about the company's vehicles and their current location. Similarly to our web-based solution, the app allows continuous monitoring of the fleet, its current state and recent history of routes. A filter option enables to narrow list of displayed information to specific groups of vehicles. Maps engine, based on Apple Maps, ensures precise and reliable tracking.App features:- easy logging, with the same data as to our web app- an access to the all frameLOGICs fleet servers- selected vehicles list view- vehicles groups view- the last registered position of a vehicle- route monitoring, in any chosen time period- information about driver logged-in at a vehicle- current vehicle status (driving, idling, pause)To use the app, you will need your frameLOGICs login and password. To obtain them please contact our Customer Service.

Full Specifications

What's new in version 2.9.14

Wprowadzone zmiany:- poprawienie problemu braku zdefiniowanych wsprzdnych na widoku mapy 'Wszystkie pojazdy...'------Changelog:- fixed problem with undefined coordinates in 'All vehicles...' MapView

General

Release June 11, 2016
Date Added September 24, 2013
Version 2.9.14

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Maps - Navigation & Transit

Free
Google Maps - Navigation & Transit

Waze Navigation & Live Traffic

Free
Waze Navigation & Live Traffic

Citymapper - Transit Navigation

Free
Citymapper - Transit Navigation

Oman Pixel

Free
Oman Pixel

Best VPN Services for 2020

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan