X
F&Home logo

F&Home for iOS

Developer's Description

Aplikacja F&Home umoliwia uytkownikowi zdalne sterowanie prac urzdze stanowicych wyposaenie budynku lub jego integraln cz. Warunkiem skorzystania z aplikacji jest posiadanie instalacji F&Home, ktra pozwala na konfiguracj sieci urzdze zgodnie z preferencjami uytkownika oraz inteligentne zarzdzanie instalacjami:

- Owietlenia,

- Ogrzewania,

- Klimatyzacji,

- Wentylacji,

- Audio-Video,

- Kontroli dostpu,

- Monitoringu,

- Automatyki ogrodowej.

Przy pracy nad aplikacj skoncentrowalimy si przede wszystkim na zapewnieniu prostoty i wygody obsugi porwnywalnej z walorami klasycznego pilota TV, bez koniecznoci przebijania si przez gszcz zbdnych okien i skomplikowanych ustawie. Szybki dostp do poszczeglnych urzdze oraz przejrzysty sposb prezentacji informacji gwarantuje uytkownikowi atw i intuicyjn obsug.

The F&Home application allows the user to remotely control devices that form an integral part of the building. The application requires access to a F&Home instalation, which allows configuration of a network of devices according to the users' preferences, as well as the configuration of intelligent building management systems that include:

- Lighting,

- Heating,

- Air conditioning,

- Ventilation,

- AV,

- Access control,

- Monitoring,

- Garden systems.

While working on the application, we focused mainly on making the application as simple and convenient as a classic TV remote control, without forcing the user to navigate through a maze of unnecessary windows and complicated settings. Being able to access an individual device quickly and clear presentation of information, guarantees easy and intuitive operation.

Full Specifications

What's new in version 1.8

General

Release June 5, 2020
Date Added June 5, 2020
Version 1.8

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Chrome

Free
Google Chrome

Firefox: Private, Safe Browser

Free
Firefox: Private, Safe Browser
Truecaller - Spam Identification & Block logo

Truecaller - Spam Identification & Block

Free
Truecaller - Spam Identification & Block

WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool

Free
WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.