X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

English Welsh Translator for Android

By DictHub Free

Developer's Description

Feature of English Welsh Translator and Welsh English Translator:

- English to Welsh Translator app ideal for students, tourists to translate any language.(English Translator)

- Speech to text any English and Welsh , English word and sentence.(Welsh Translator)

- Welsh to English Translator for text to Speech any language, any word word and sentence.(Welsh English Translation)

- Add your favorite word and sentence into your favorite list and access it in offline mode also.(English Welsh Translator)

- Free Translator app for Track your Translation History in offline Mode.(English To Welsh Translator)

- Share any translated word and sentence to your friends and family via social media(English to Welsh Dictionary App)

- Copy and Paste your translated word outside app(Welsh To English Translator)

- User friendly , Easy to use to learn any language.

- User can use this app as Welsh English Translation Dictionary and English Welsh Dictionary

App disclaimer :

We are not responsible for any Error in translation.

Nodwedd o Gyfieithydd Cymraeg Saesneg a Chyfieithydd Saesneg Cymraeg:

- Ap Cyfieithydd Saesneg i Gymraeg yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr, twristiaid i gyfieithu unrhyw iaith.

- Araith i anfon unrhyw air Saesneg a Chymraeg, gair a brawddeg Saesneg. (Cyfieithydd Cymraeg)

- Cymraeg i Saesneg Cyfieithydd ar gyfer testun i Lleferydd unrhyw iaith, unrhyw air air gair a brawddeg.

- Ychwanegwch eich hoff eiriau a'ch brawddeg i'ch hoff restr a defnyddiwch hi mewn modd all-lein hefyd. (Cyfieithydd Cymraeg Saesneg)

- Ap Cyfieithydd am ddim ar gyfer Trac eich Hanes Cyfieithu mewn modd all-lein (Saesneg i Gymraeg Cyfieithydd)

- Rhannu unrhyw eiriau a dedfrydau wedi'u cyfieithu i'ch ffrindiau a'ch teulu trwy gyfryngau cymdeithasol (Ap Geiriadur Saesneg i Gymraeg)

- Copo a gludo eich gair y tu allan i ap allanol (Cyfieithydd Cymraeg i Saesneg)

- Hawdd ei ddefnyddio, hawdd ei ddefnyddio i ddysgu unrhyw iaith.

- Gall y defnyddiwr ddefnyddio'r ap hwn fel Geiriadur Cyfieithu Saesneg Saesneg a Geiriadur Cymraeg Saesneg

Ymwadiad ap:

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw Gwall wrth gyfieithu.

Full Specifications

What's new in version 1.2

General

Release April 19, 2020
Date Added April 19, 2020
Version 1.2

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.1 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

TED

Free
TED

Star Chart

Free
Star Chart

Bible for Kids

Free
Bible for Kids

CES 6.0.0 Answers

Free
CES 6.0.0 Answers