X

Elektrum Latvija for iOS

By Latvenergo AS Free

Developer's Description

Elektrum t ir AS "Latvenergo" izstrdta lietotne, kas ks par Jsu palgu dadu ar elektrbu saisttu jautjumu noskaidroan.Lietotne Jums sniegs das iespjas: * NODOT RDJUMUS rts veids, k nodot savus elektrbas skaittja rdjumus; * VEIKT MAKSJUMUS varsiet veikt maksjumus par elektrbu ar maksjumu karti vai internetbank;* MAKSJUMU PRSKATS pilna maksjumu vsture, lai varat sekot ldzi saviem maksjumiem par elektrbu; * PATRIA PRSKATS iespja sekot ldzi savam elektrbas patriam ilgk laika griezum un apskatt to grafika veid;* KLIENTA INFORMCIJA lai nepiecieambas vai izmaiu gadjum rti varat to prskatt un aktualizt.* BIRAS CENAS aktuli tiem, kuri izvljuies produktu Elektrum Dinamiskais un/vai seko ldzi elektrbas cenas izmaim bir; * ATGDINJUMI katra mnea skum varsiet saemt telefon atgdinjumu par rdjumu ievadanu un/vai rinu apmaksu; * SPULDU IZVLES PALGS lai vairs nav jmulst pie spuldu plauktiem veikalos, minot saprast, kuru spuldzi izvlties un neprmakst;* KONTAKTI msu Klientu serviss vienmr viena pogas spiediena attlum.********************************************Elektrum , Latvenergo, , . : * ; * -;* , ; * ;* .* , Elektrum Dinamiskais / ; * / ; * ;* .

Full Specifications

What's new in version 1.0.4

* Nord Pool Spot biras cenas pielgotas Latvijas laika zonai;* Labojums klientu prslg lietotjiem ar vairkiem klientu profiliem - labojuma d aplikcij autoriztajiem lietotjiem pc atjauninjuma uzstdanas bs nepiecieams autorizties vlreiz;* Uzlabojumi ikmnea atgdinjumu funkcijas darbb;* Citi nelieli uzlabojumi.

General

Release May 8, 2016
Date Added December 8, 2015
Version 1.0.4

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Chrome

Free
Google Chrome

Firefox: Private, Safe Browser

Free
Firefox: Private, Safe Browser

Truecaller - Spam Identification & Block

Free
Truecaller - Spam Identification & Block

WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool

Free
WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.