X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Elektrum Latvija for iOS

By Latvenergo AS Free

Developer's Description

Elektrum t ir AS "Latvenergo" izstrdta lietotne, kas ks par Jsu palgu dadu ar elektrbu saisttu jautjumu noskaidroan.Lietotne Jums sniegs das iespjas: * NODOT RDJUMUS rts veids, k nodot savus elektrbas skaittja rdjumus; * VEIKT MAKSJUMUS varsiet veikt maksjumus par elektrbu ar maksjumu karti vai internetbank;* MAKSJUMU PRSKATS pilna maksjumu vsture, lai varat sekot ldzi saviem maksjumiem par elektrbu; * PATRIA PRSKATS iespja sekot ldzi savam elektrbas patriam ilgk laika griezum un apskatt to grafika veid;* KLIENTA INFORMCIJA lai nepiecieambas vai izmaiu gadjum rti varat to prskatt un aktualizt.* BIRAS CENAS aktuli tiem, kuri izvljuies produktu Elektrum Dinamiskais un/vai seko ldzi elektrbas cenas izmaim bir; * ATGDINJUMI katra mnea skum varsiet saemt telefon atgdinjumu par rdjumu ievadanu un/vai rinu apmaksu; * SPULDU IZVLES PALGS lai vairs nav jmulst pie spuldu plauktiem veikalos, minot saprast, kuru spuldzi izvlties un neprmakst;* KONTAKTI msu Klientu serviss vienmr viena pogas spiediena attlum.********************************************Elektrum , Latvenergo, , . : * ; * -;* , ; * ;* .* , Elektrum Dinamiskais / ; * / ; * ;* .

Full Specifications

What's new in version 1.0.4

* Nord Pool Spot biras cenas pielgotas Latvijas laika zonai;* Labojums klientu prslg lietotjiem ar vairkiem klientu profiliem - labojuma d aplikcij autoriztajiem lietotjiem pc atjauninjuma uzstdanas bs nepiecieams autorizties vlreiz;* Uzlabojumi ikmnea atgdinjumu funkcijas darbb;* Citi nelieli uzlabojumi.

General

Release May 8, 2016
Date Added December 8, 2015
Version 1.0.4

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Chrome

Free
Google Chrome

Firefox: Private, Safe Browser

Free
Firefox: Private, Safe Browser

Truecaller - Spam Identification & Block

Free
Truecaller - Spam Identification & Block

WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool

Free
WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool