Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Sign in with Facebook Sign in with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Agreement.

EduMe Tabliczka Mnoenia for iOS

By Cornelis Huige Free

Developer's Description

Aplikacja EduMe Tabliczka mnoenia w zakresie 100 powstaa we wsppracy z dziemi w celu nauki tabliczki mnoenia. Wyjtkowo tej aplikacji polega na sposobie, w jaki dziecko wykonuje wiczenia. Struktura wicze jest atwa, prosta i zrozumiaa w uyciu.EduMe Tabliczka mnoenia w zakresie 100 zawiera 100 zada do wykonania. wiczenia s podzielone na dziesi gwnych czci, z ktrych kada cz zawiera 10 wicze dla konkretnego zakresu tabliczki mnoenia. W obrbie kadej gwnej czci, wiczenia s wykonywane od tych najprostszych do najtrudniejszych. Taka sama struktura wicze powtarza si w kadej gwnej czci aplikacji. Kolejno nauki tabliczki mnoenia jest uoona od najprostszej (zaczyna si od mnoenia przez 1) do najtrudniejszej (koczy si na mnoeniu przez 9). Poniewa aplikacja skada si z 10 czci, uytkownik moe wybra kolejnoci nauki.Wykaz wszystkich wicze znajduje si na stronie gwnej (odpowiednik spisu treci). Kade wiczenie jest pokazane w jednym z trzech kolorw: zielonym, pomaraczowym lub czerwonym.Jeeli pole z konkretnym wiczeniem jest koloru zielonego, oznacza to e zostao ono wykonane bezbdnie. Jeeli pole z wiczeniem jest koloru pomaraczowego, oznacza to, e dziecko popenio kilka bdw w zadaniach. Jeeli pole z wiczeniem jest koloru czerwonego, oznacza to e wiczenie nie byo jeszcze wykonywane lub zostao wykonane bdnie. Celem kocowym uytkownika jest otrzymanie wszystkich pl z wiczeniami w kolorze zielonym.Pierwsze wiczenia z kadej gwnej czci ukierunkowane s na nauk tabliczki mnoenia w powtarzajcej si chronologicznej kolejnoci, mianowicie od najatwiejszych zada do tych najtrudniejszych. wiczenia nie s dugie (wykonanie jednego z nich trwa od 5 do 10 minut), co powoduje e dzieci nie s znuone ich wykonywaniem. Kade wykonane wiczenie zostaje zapamitane i zapisane w aplikacji, w zwizku z czym rodzice maj moliwo przeanalizowania, skontrolowania i ewentualnego wytumaczenia niezrozumiaych zada.Podczas robienia wicze dziecko ma moliwo skorzystania z Pomocy tabliczki mnoenia. Po naciniciu przycisku Pomoc pojawia si caa tabliczka mnoenia. Istnieje moiwo wyczenia tej funkcji, tak aby dziecko wykonywao wszystkie wiczenia cakowicie samodzielnie.

Full Specifications

What's new in version 1.13

minor changesIOS 9 tested

General

Release May 1, 2016
Date Added May 19, 2015
Version 1.13

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Peak - Brain Training

Free
Peak - Brain Training

Elevate - Brain Training and Games

Free
Elevate - Brain Training and Games

Turnitin Feedback Studio

Free
Turnitin Feedback Studio

NaturalReader Text to Speech

Free
NaturalReader Text to Speech

Best VPN Services for 2020

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan