X

EY TaxLaw NL for Android

Developer's Description

Please note that this app requires Dutch language skills.

EY is wereldwijd toonaangevend op het gebied van assurance, tax, transactions en advisory. Juridische en notarile dienstverlening wordt in een strategische alliantie met tax verzorgd door Holland Van Gijzen advocaten en notarissen.

De applicatie EY TaxLaw NL biedt een handzame set met actuele Nederlandse en Europese fiscale regelgeving, belastingwetten alsmede Nederlandse bilaterale belastingverdragen. De teksten zijn voor de overzichtelijkheid verdeeld in drie secties.

Nederland met daarin opgenomen o.a. de Algemene Wet Bestuursrecht, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Wet op belastingen van rechtsverkeer, Belastingplan 2016 en voorgaande jaren, Belastingregeling voor het Koninkrijk, Burgerlijk wetboek (BW) boek 1 tot en met 10, Wet op de dividendbelasting, Algemene Douanewet, Wet op de accijns, Wet inkomstenbelasting 2001, Wet internationale bijstandsverlening heffing belastingen, Invorderingswet, Leidraad Invordering, Wet op de kansspelbelasting, Grondwet, Provinciewet, Waterschapswet, Gemeentewet, Wet op de loonbelasting, Wet Milieubeheer, Wet op de omzetbelasting, Wet werk en zekerheid, Successiewet, Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet waardering onroerende zaken

Europese Unie met o.a. het nieuwe Europese Douanewetboek (Union Customs Code / UCC), Moeder-dochterrichtlijn, Fusierichtlijn, Interest- en Royaltyrichtlijn, CCCTB voorstellen en het Arbitrageverdrag.

Verdragen waaronder die gesloten met Australi, Belgi, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten van Amerika, en het Verenigd Koninkrijk.

Binnen de secties Nederland en Europa zijn de teksten gegroepeerd naar juridisch domein (Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, etc.). De verdragen zijn gesorteerd op land/jurisdictie. Zo kunt u eenvoudig bladeren door de verschillende belastingonderdelen en de daartoe behorende teksten. Bovendien zijn de Nederlandse wetten- en regelingen en de verdragen voorzien van hyperlinks naar andere artikelen en regelingen.

Daarnaast verschaft EY TaxLaw NL de mogelijkheid tot:

full text zoeken binnen de teksten;

het nader afbakenen van het zoekgebied met per sectie aangeboden filters;

het oproepen van historische versies van wetsartikelen tot enige jaren terug;

het vergelijken van een historische met de huidige wetsartikelversie;

het maken van aantekeningen op artikelniveau;

de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar geraadpleegde wetsartikelen;

het opnieuw raadplegen van recent bekeken artikelteksten;

mailverzending van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.

EY TaxLaw NL wordt vier keer per jaar bijgewerkt: in januari, april, juli en oktober.

Voor een optimaal gebruik wordt aanbevolen de helptekst Over deze app aandachtig te lezen. Aldaar staan tevens de aanvullingen en andere wijzigingen per recente update vermeld.

Full Specifications

What's new in version 3.1.0

General

Release May 21, 2020
Date Added May 21, 2020
Version 3.1.0

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.1 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Microsoft Authenticator

Free
Microsoft Authenticator

Indeed Job Search

Free
Indeed Job Search

Vault-Hide SMS,Pics & Videos,App Lock, Free backup

Free
Vault-Hide SMS,Pics & Videos,App Lock, Free backup

LinkedIn SlideShare

Free
LinkedIn SlideShare

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.