X
Dabas dati logo

Dabas dati for iOS

By Jana Seta Free

Developer's Description

Dabas novrojumu portla Dabasdati.lv mobil lietotne reistrtiem lietotjiem. Dabasdatu lietotne nodroina operatvu un rtu zioanu no novrojuma vietas.

Lai lietotne sptu noteikt preczu jsu atraans vietu, viedierc jbt ieslgtai GPS funkcijai.

Lietotn iespjams atlikt tikai punktveida novrojumus - vai nu atraans viet, vai prvietojot karti - viet, kur rdas krusti.

Sugas var izvlties caur klasifikatoriem, vai caur mekltju.

Ja suga nav zinma, tad ldzgi k portl, iespjams izvlties sugu "Nezinms".

Katram novrojumam var pievienot 3 fotogrfijas, kuras automtiski tiek samazintas ldz 1100 pikseiem.

Zem iestatjumiem ir iespjams atjaunot sugu datu bzi un ieslgt kvadrtu tklu (veicot kartes pietuvinanu rds 25x25 km, 5x5 km, 1x1 km, 250x250 m kvadrtu tkli un karu lapu numuri).

Lietotn iespjams izveidot pilnos sarakstus ar novrotajm sugm (ja, piemram, ir uzskaittas visas putnu sugas un neviena suga nav apzinti izlaista). Lai veidotu pilno sarakstu, aktiviz to un pievieno novrojumus sarakstam.

Lietotne strd ar bez interneta pieslguma - novrojumi tiek saglabti un nostti tikldz ir pieslgums internetam.

Lai karte darbotos bez interneta, vl esot pie interneta, japskata interesjoie reioni dados palielinjumos, ie reioni tiks saglabti lietoanai, kad interneta pieslgums nebs pieejams.

Lietotnes kreisaj augj str ir poga, kas auj tri ieslgt/izslgt karu lejupldi no interneta.

Lietotn pievienotos novrojumus nav iespjams redit, vai apskatt, to laboanu var veikt tikai portl Dabasdati.lv.

Mobil lietotne izstrdta projekta Nr.2/EEZLV02/14/GS/002 Klimata valoda ietvaros. Projekts tiek stenots ar EEZ finanu instrumenta programmas "Nacionl klimata politika" atbalstu.

Full Specifications

What's new in version 1.4

General

Release December 6, 2019
Date Added December 6, 2019
Version 1.4

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Earth logo

Google Earth

Free
Google Earth
Lyft logo

Lyft

Free
Lyft

Uber

Free
Uber
Airbnb logo

Airbnb

Free
Airbnb
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.