X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

DOCKitIN for iOS

By DOCKitIN a.s. Free

Developer's Description

..V osobn elektronick archv.. DOCKitIN prina inteligentn rieenie ako sa za pr seknd dosta ksvojim osobnm dokumentom pomocou smartfnu, tabletu alebo PC, ponka priestor pre vetky Vae dokumenty. Dokumenty, ktor si nahrte do aplikcie DOCKitIN s bezpene uloen aVy sa knim mete dosta zo vetkch Vaich zariaden kdekovek na svete ato aj vreime offline. Jednoducho tie mete zdiea dokumenty skmkovek, kto m zaloen et vDOCKitIN. Sme spoahlivmpartnerom pre bezpen archivciu papierovch dokumentov s vyuitm najmodernejch technolgi v slubch svisiacich so sprvou tchto dokumentov.Zabezpeujeme, aby boli vetky zmluvy, faktry, doklady, i ostatn osobn fyzick dokumenty klienta uloen na jednom mieste azrove pre neho dostupn odkiakovek 365 dn v roku cez mobiln, i webov aplikciu.Prostrednctvom pracovnkov fyzickho archvu, ako aj prostrednctvom mobilnej a webovej aplikcie poskytujeme tak sluby, ktor naim klientom pomhaj uprata si v osobnch dokumentoch, vyhadva v nich poda rznych paramentrov a sprehadni dleit daje, i termny, ktorm doteraz nevenovali pozornos. Vetky tieto sluby dosahujeme jednoduchosou aflexibilitou, ako aj vytvranm strategickch partnerstiev, ktor prinaj uniktne sluby pre klienta.o aplikcia umouje: skenova auklada akkovek dokumenty, fotografie apod. triedi atagova dokumenty vyhadva informcie v dokumentoch zdiea vybran dokumenty pristupova kdokumentom aj offline

Full Specifications

What's new in version 1.3.0

zvenie stability a vkonu drobn pravy dizajnu

General

Release June 18, 2016
Date Added March 1, 2016
Version 1.3.0

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Chrome

Free
Google Chrome

Firefox: Private, Safe Browser

Free
Firefox: Private, Safe Browser

Truecaller - Spam Identification & Block

Free
Truecaller - Spam Identification & Block

WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool

Free
WinZip - The Leading Zip, Unzip & RAR Tool