Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Cestovn poriadky 4 for iOS

By Petr Jankuj $1.99

Developer's Description

Najpopulrnejia aplikcia na hadanie dopravnch spojen prela revolunou zmenou!Ula ti elektrika? Ponha sa na autobus aby ti nakoniec aj tak uiel? Nevie ako sa dosta zprty ? Saplikciou CP nie je problm odpoveda na akkovek otzku ohadom dopravy vlakom, autobusom aMHD.CP je aplikcia rokmi overen na slovenskom trhu. Zobrala si to najlepie zo starej verzie, pridala vea novch praktickch funkci azrchlila dvojnsobne natanie vsledkov.---o aplikcia vlastne vie--- Intuitvne uvatesk prostredie dizajnovan pre iOS 7 Vber zrznych kombinci dopravnch poriadkov vlaky, autobusy, MHD pre viac ako 40 miest aich kombincie Pln podpora polohovch sluieb zobraz si zastvky okolo seba alebo trasu linky (vybran cestovn poriadky) iCloud synchronizcia zloiek, zastvok a histria::::::::::::::: Vyhadvanie dopravnch spojen :::::::::::::::: Naepkva zastvok nie je potrebn pozna cel nzov zastvky Pokroil voby vyhadvania bez prestupov, iba nzkopodlan spoje, cestovanie sbicyklami Pokroil voby vyhadvania voba dopravnch prostriedkov, voba asu prchodu/odchodu Monos zada prestupn alebo prejazdn stanicu pre spojenie:::::::::::::: Vyhadvanie odjazdu zo zastvky :::::::::::::::::: Zobrazenie odchodov alebo prchodov liniek konkrtnej zastvky Zobrazenie polohy zastvok na mape:::::::::::::: Vyhadvanie detailov linky :::::::::::::::::::::::: Zobrazenie podrobnost linky prechdzan zastvky, trasa na mape aalie jej vlastnosti Zobrazenie aktulnej polohy linky ajej omekania (pre vlaky avybran autobusy) Ulo si asto hadan spojenie medzi zloky aetri tm as aby ti neuiel spoj SMS lstky pre vybran MHD Kamart nem CP ? Poli mu vsledky emailom alebo cez SMSNikdy nevie kedy ti me ujs dleit spoj alebo kedy sa bude potrebova dosta o najrchlejie na skku. Aplikcia CP ti pome uetri vea komplikci!

Full Specifications

What's new in version 4.5.6

Tato aktualizace pin opravz chyb a vylepen.----------This version brings bug fixes and enhancements.

General

Release June 11, 2016
Date Added December 2, 2013
Version 4.5.6

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Earth

Free
Google Earth

Lyft

Free
Lyft

Uber

Free
Uber

Airbnb

Free
Airbnb

Best VPN Services for 2021

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan