X

Betsan a Roco yn y Pentref for iOS

By Galactig Free

Developer's Description

Ap arbennig a chyffrous ar gyfer dysgwyr ifancaf y Cyfnod Sylfaen. Maen cynnwys cyfres o gemau deniadol ac addysgiadol syn rhoi cyfle i blant ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn y Gymraeg mewn ffordd hwyliog. Maer gweithgareddau wedi eu cynllunion ofalus er mwyn adeiladu ar sgiliau llythrennedd a rhifedd penodol, yn unol gofynion Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.Maer ap yn cyd-fynd r gyfres boblogaidd Archwilior Amgylchedd, gan Ganolfan Peniarth ac wedi ei seilio ar y pentref yn y gyfres honno. Er hyn, nid oes angen i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd r gyfres i fwynhaur ap. Yr her yw ir plant ymweld ag adeiladaur pentref gan gwblhaur gweithgareddau ynon llwyddiannus.English Description:An exciting new app for the youngest learners in the Foundation Phase. It includes a series of games that will give learners the opportunity to develop their Welsh language skills in a fun and interesting way. The activities have been carefully designed to develop specific literacy and numeracy skills, in accordance with the Foundation Phase Framework.The app accompanies the popular Canolfan Peniarth series, Exploring the Environment, and is based on the village in the series. However, users do not need to be familiar with the series to enjoy the app. The challenge for the children is to visit different buildings in the village and successfully complete the activities within them.

Full Specifications

What's new in version 1.2

Newidiadau bychain.Minor updates.

General

Release May 3, 2016
Date Added March 30, 2016
Version 1.2

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad23g, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 4
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Peak - Brain Training logo

Peak - Brain Training

Free
Peak - Brain Training
Elevate - Brain Training and Games logo

Elevate - Brain Training and Games

Free
Elevate - Brain Training and Games
Turnitin Feedback Studio logo

Turnitin Feedback Studio

Free
Turnitin Feedback Studio

NaturalReader Text to Speech

Free
NaturalReader Text to Speech

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.