X

Betsan a Roco yn y Dref 1 for Android

Developer's Description

Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment.

This is a digital version, with sound, of Archwilior Amgylchedd yn y dref, series 1, which includes 8 original stories and poems, in Welsh, for children in the Foundation Phase, authored by Mererid Hopwood and Tudur Dylan Jones. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

The books offer an opportunity to raise children's curiosity about their environment as well as encourage them to enjoy by exploring, inquiring, experimenting, asking questions and trying to find answers. This is a series that develops opportunities for children to read and express their ideas, opinions and feelings, showing imagination, creativity and sensitivity to their environment.

Book titles:

Anifeiliaid y dref

Bwyd

Croesi'r Ffordd

Hamdden yr Haf

Lliwiau

Rwy'n clywed 'm clust fach i...

Rwy'n gweld 'm llygad bach i...

Teithio

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref.

Dyma gyflwyno fersiwn digidol gyda sain o gyfres Archwilior Amgylchedd yn y dref, syn cynnwys 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen gan Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal 'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.

Teitlaur gyfres:

Anifeiliaid y dref

Bwyd

Croesi'r Ffordd

Hamdden yr Haf

Lliwiau

Rwy'n clywed 'm clust fach i...

Rwy'n gweld 'm llygad bach i...

Teithio

Full Specifications

What's new in version 0.5

General

Release May 20, 2020
Date Added May 20, 2020
Version 0.5

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 8.0 and up

Popularity

Total Downloads 2
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

TED

Free
TED

Star Chart

Free
Star Chart

Bible for Kids

Free
Bible for Kids

CES 6.0.0 Answers

Free
CES 6.0.0 Answers

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.