Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Aesculap LEKRNIKA for iOS

By GAMO a.s. Free

Developer's Description

Aplikcia Aesculap Lekrnika umouje pouvateovi mimoriadne rchly prstup k vekmu mnostvu informci, ktor s dleit pre sprvny vbere i uvanie liekov. Dokete si v nej vytvori vlastn elektronick zoznam liekov a diagnostikovanch chorb. Nie je nhradou zdravotnho zznamu, ale doke vs intuitvne upozorni na rizik spojen s uvanm vaich liekov a ich prpadnom vzjomnom ovplyvovan. Tie Vm pripomenie uitie lieku. Vaka rozsiahlej podpore a zahrnutm dajom Vm poskytne informcie o cene lieku, generickch nhradch, neiaducich inkoch. Vyuij ju aj lekri, pretoe je kvalifikovanm zdrojom dajov o liekoch. V prpade, ak uvate viacero liekov sasne, doke Vs upozorni na mon liekov komplikcie typu interakcia alebo kontraindikcia. Pre plnohodnotn fungovanie aplikcie je potrebn internetov pripojenie ZOZNAM LIEKOV Lieky a lieiv zoskupen poda Indikanej skupiny (ISK) Prbalov letk (PIL) psomn informcia pre uvatea lieku inn ltka obsiahnut v lieku Viazanos - liek na recept (preskripcia) alebo vonopredajn Vka doplatku, ak liek alebo jeho as preplca zdravotn poisova Dokument SPC Shrn charakteristickch vlastnost lieku (v mde expert) Generik generick nhrada lieku Triedenie liekov poda ATC skupiny ZOZNAM CHORB Choroba (diagnza, nemoc) zoznam klasifikovan poda medzinrodnej klasifikcie MKCH 10 LEKRNIKA Zoznam vaich liekov vybranch zo zoznamu liekov Zoznam chorb vybranch zo zoznamu MKCH 10 Ku kadmu lieku si mete poznai dtum uvania (od do) Ku kadmu lieku si mete nastavi pripomienkova, upozorn vs na as, kedy mte liek ui, ako aj poznmku (dvkovanie, spsob uitia, a pod.) Po ukonen uvania lieku si ho mete presun do histrie, alebo vymaza z lekrniky Obsahuje expertn systm, ktor doke vyhada vzjomn interakcie a kontraindikcie medzi uvanmi liekmi. SKENER doke vyhada liek na zklade zoskenovania (odfotenia) iarovho kdu fotoapartom v mobilnom zariaden Aplikcia je aktulne vone dostupn pre vetkch, bez potreby registrcie. Po intalcii si mete vybra md pouvania pacient (laik) alebo lekr (expert). Toto nastavenie si mete kedykovek zmeni.

Full Specifications

What's new in version 1.0.2

General

Release June 12, 2016
Date Added June 9, 2014
Version 1.0.2

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: iphone3gs, iphone3gs, ipadwifi, ipadwifi, ipad3g, ipad3g, ipodtouchthirdgen, ipodtouchthirdgen, iphone4, iphone4, ipodtouchfourthgen, ipodtouchfourthgen, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 4
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Lose It - Calorie Counter and Weight Loss Tracker

Free
Lose It - Calorie Counter and Weight Loss Tracker

First Aid by American Red Cross

Free
First Aid by American Red Cross

Argus Calorie Counter Diet, Activity, Step Tracker

Free
Argus Calorie Counter Diet, Activity, Step Tracker

Calm: Meditation to Relax, Focus & Sleep Better

Free
Calm: Meditation to Relax, Focus & Sleep Better

Best VPN Services for 2021

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan