X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

Adolygu 2 - Revision 2 for iOS

By Galactig Free

Developer's Description

Wyt ti ym mlwyddyn 10 yn astudio Gwyddoniaeth? Dyma'r ap perffaith i ti!

Wedii seilio ar Ganllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU Prifysgol Bangor, maer ap gwych hwn, syn rhad ac am ddim ac yn gwbl ddwyieithog, yn cynnig cwisiau i dy helpu wrth baratoi ar gyfer arholiadau gwyddoniaeth TGAU blwyddyn 10.

Ar hyn o bryd maer ap yn cynnig 50 o gwestiynau Cemeg, Bioleg a Ffiseg ar amrywiaeth o bynciau ac yn awgrymu pa feysydd y dylid eu hastudio i wella dy wybodaeth a chael gwell sgr.

Mae'r ap yn cynnwys:

Cwestiynau Cemeg, Bioleg a Ffiseg

Cwis yn erbyn y cloc

Sawl math o gwestiwn

Delweddau i gyd-fynd r cwestiynau

Dy gynnydd wrth i ti ateb y cwestiynau

Mynediad at y Canllawiau Adolygu

If you're in year 10 studying GCSE Science - these quizzes are perfect for you!

Based on Bangor Universitys GCSE Science Revision Guides, this fantastic free and bilingual app offers material to help you prepare for your GCSE science exams.

Currently offering 50 questions each on Chemistry, Physics and Biology on a variety of topics, the app suggests which areas you should study to improve your knowledge and obtain a better score.

The app features:

Physics, Chemistry and Biology questions

Time based quiz

Lots of different question types

Images to support questions

Progress tracker

Access to the revision guides

Full Specifications

What's new in version 2.0

General

Release March 15, 2020
Date Added March 15, 2020
Version 2.0

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Duolingo - Language Lessons

Free
Duolingo - Language Lessons

Mod Creator for Minecraft

Free
Mod Creator for Minecraft

Adda247

Free
Adda247

Simply Guitar by JoyTunes

Free
Simply Guitar by JoyTunes