X
AKKAATAA SALAATA NABIYYICHAA (SAW)  WUDUU WALIIN logo

AKKAATAA SALAATA NABIYYICHAA (SAW) WUDUU WALIIN for Android

By Ethiomapps Free

Developer's Description

Jechoolee gabaabduu sirna salaata Ergamaa Rabbii (saw) ibsuudhaaf kaa'amteedha. Ishee gara Muslimaafi Muslimtittii hundaatti dhiheessuun fedhe. Kunis akka namni ishee argu hunduu salaata keessatti Nabiyyichatti (saw) hidhachuudhaaf qabsaa'uufi. Ergamaan Rabbii (saw) ni jedhan: "akka anaa salaatuu na argitanitti salaataa." Bukhaariitu gabaase. Ibsa isaa gara nama dubbisuuttin dhiheessa.

Appii waa'ee salaataa ilaalchisee kun kan lammaffaa yeroo ta'uu innii jalqabaa fakkii waliin kan ta'ee dha. Haata'uu malee appii kun tartiiba isaa ibsaa gagabaafi ifaa ta'ee of kessattii kan qabatee dha. Hayyamaa mirgaa barreffamaa ilaalchise Islam House kan nuuf eyyammee yeroo ta'uu .Dubbistoonni ammoo du'aii kessaaniin nuun hinrafatinaa.

Full Specifications

What's new in version 3.0

General

Release July 18, 2020
Date Added July 18, 2020
Version 3.0

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.0.3 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Wattpad Free Books logo

Wattpad Free Books

Free
Wattpad Free Books
Moon+ Reader logo

Moon+ Reader

Free
Moon+ Reader
NOOK: Read eBooks & Magazines logo

NOOK: Read eBooks & Magazines

Free
NOOK: Read eBooks & Magazines
Audiobooks from Audible logo

Audiobooks from Audible

Free
Audiobooks from Audible
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.