Key Details of 8 thi - 160 cu hi luyn thi GPLX A1

  • Trc nghim lut, giao thng, ng b - thi giy php li xe (gplx) hng A1...
  • Last updated on April 18, 2020
  • There have been 3 updates

Enlarged image for 8  thi - 160 cu hi luyn t…
8 thi - 160 cu hi luyn thi GPLX A1 0/4

Developer's Description

Trc nghim lut, giao thng, ng b - thi giy php li xe (gplx) hng A1...

Trc nghim lut, giao thng, ng b - thi giy php li xe (gplx) hng A1

y l mt ng dng min ph (free app) cho vic hc v thi trc nghim, v st hch lut, giao thng, giao thng ng b, thi giy php li xe , bng A1, thng qua cc bi thi trc nghim trc tuyn 160 cu hi v c tham kho p n, hoc thi 8 thi st hch li xe my, c nhiu thi (8 thi) c phn loi t 1 n 8 trong tng s 160 cu hi, bao gm y 160 cu. Ch cn thi t (pass) 8 thi ny, bn s thi t/ l thuyt GPLX A1.

ng dng gm y 160 cu hi lut giao thng ng b, chuyn dng cho st hch, cp giy php li xe my gip cc bn ang chun b thi bng li xe my (hng A1) c th n thi phn l thuyt v sa hnh mt cch nhanh chng v hiu qu nht.

Cc chc nng chnh ca ng dng bao gm:

- Lm thi ngu nhin theo cu trc ra thi ca Tng Cc ng b Vit Nam B GTVT, ca cc trung tm o to st hch li xe trn c nc nh H Ni, H Ch Minh, Cn Th, nng.v.v

- Danh sch thi bao trn ton b ni dung ca 160 cu hi .

- Bao gm 8 thi y 160 cu hi n thi giy php li xe t (GPLX my) hng A1.

- Hin th kt qu sau khi kt thc ton b bi lm.

- C p n tham kho sau khi thi xong 1 thi xem ng v sai cu no.

- Danh sch 160 cu hi bao gm p n chun xc.

- Bn hc lut, giao thng, ng b, s nm c, b lut, v s khng b pht, vi phm, hnh chnh. Cn nu bn khng nm r c lut, bin bo (traffic sign), giao thng v lut giao thng, ng b th s vi phm lut giao thng.

- Nu bn thy ng dng c ch vi bn, xin vui lng cho 5 sao v G+1. Thanks all.

CHC CC BN LUYN & THI THNH CNG!

Chng ti lun mong mun nhn gp ca cc bn email: trienkhaidauso@gmail.com

Chc cc bn luyn v thi thnh cng trong t thi: giy php li xe, bng li, xe my!Explore More